معافیت دانشجویان

اردیبهشت 19, 1397

معافیت دانشجویان از عوارض خروج از کشور

معافیت دانشجویان از عوارض خروج از کشور مدتی است که با توجه به اعلام جزییات بودجه سال ۱۳۹۷ توسط دولت بحث داغی درباره چرایی حداقل سه برابر شدن عوارض خروج از کشور را به راه انداخته و انتقادات زیادی از این افزایش قیمت صورت گرفته است. بنا به مطالبی که […]
google-site-verification=Q9LIqY9gQi5BaZgycsK-eAh2DltVQCkXgXAbOKbz6Sg