تحصیل در کانادا

اردیبهشت 15, 1399
دانشگاه تورنتو کانادا

دانشگاه تورنتو

مرداد 24, 1398

حقایقی جالب درباره کانادا

فروردین 29, 1398
درباره دانشگاه مک گیل

دانشگاه مک گیل

دانشگاه مک گیل McGill University قدیمی ترین دانشگاه مونترال و یکی از 3 دانشگاه انگلیسی زبان در کبک است.نام خود را از بازرگان گلاسزو “جیمز مک گیل” که در سال 1813 به دنبال تشکیل کالج مک گیل بود گرفته است. دانشگاه مک گیل یک دانشگاه عمومی است که  در سال […]
google-site-verification=Q9LIqY9gQi5BaZgycsK-eAh2DltVQCkXgXAbOKbz6Sg