ویزای اقامت از طریق تحصیل

ویزای اقامت از طریق تحصیل

 

 

گروه ويزاهاي تحصيلي:

اين گروه از ويزاها شامل ويزاهاي موقت مي باشند که براي شخص متقاضي و حسب مورد يکي از والدين ايشان صادر مي گرددو دارنده ويزا مي تواند به تحصيل دراتسراليا در مقاطع مختلف تحصيلي مبادرت ورزد.فرد دانشجودراکثر موارد مي تواند پس از اتمام تحصيلات درخواست اقامت ذادم نمايد.

ويزاي دانش اموزي کلاس 571
اين ويزا براي دانش آموزان ومحصلين درنظر گرفته شده است واعتبار آن تا سن 18 سالگي وتا زماني است که شخص موفق به اخذ ديپلم دبيرستان گردد.بديهي است استطاعت مالي براي پرداخت هزينه ها داشتن هزينه اوليه درحساب بانکي از شرايط اين ويزا مي باشد.

ويزاي گاردين ويزاي کلاس 580
اين ويزا براي پدر يا مادر قيم دانش آموزان زير 18 سال در نظر گرفته شده است که مي تواند دانش آموز را تا قبل از سن 18 سالگي در استراليا همراهي نمايد وپس از آن بايستي از استراليا خارج شود مگر آنکه حسب قوانين روز شرايط اقدام براي ويزاي ديگري را داشته باشد.

ويزاهاي دانشجويي کلاس 573
تمام کساني که ميخواهند براي تحصيل در مقطع ليسانس – فوق ليسانس ويا دکتري اقدام کنند از اين گروه ويزايي استفاده مي کنند.فردي که تمايل به تحصيل در استراليا دارد بايستي :
از سلامت کامل جسمي برخوردار باشد.
داراي مدرک زبان انگليسي IELTS Academic با نمره ميانگين 6.5 بوده به نحوي که هيچ نمره اي زير 6 نداشته باشد و يا بتواند مدرک TOEFL IBT با نمره 90 ارئه نمايد.
اثبات داشتن توانايي مالي براي تحصيل وزندگي در استراليا به مدت حداقل 18 ماه.اين مبلغ عددي حدود 90 ميليون تومان براي هر نفر خواهد بود که بايستي به مدت سه ماه درحسابي موجود باشد وبعداز قابل برداشت است.توضيح اينکه شخص ثالث نيز به شرط داشتن اين مبلغ درحسابش مي تواند اسپانسر شما بشود.
دانشجويان درحين تحصيل مي توانند هفته اي 20 ساعت کار نيمه وقت داشته باشند ودرصورت متاهل بودن همسر ايشان نيز حسب مورد اجازه کار نيمه وقت يا تمام وقت را خواهد داشت.

مهاجرت فارغ التحصيلان خاص ويزاي کلاس 476
اين نوع ويزا براي فارغ التحصيلان دانشگاه هاي خاص درنظرگرفته شده است درايران فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي دانشگاه هاي تهران و امير کبير که بيش از 2 سال از فارغ التحصيليشان نگذشته باشد مي توانند براي اين نوع ويزا اقدام کنند.
ويزاي کلاس 476 ويزاي اقامت موقت استراليا مي باشد که براي 18 ماه اقامت موقت استراليا را به فرد متقاضي اعطا مي کند و به شرطي که فرد سک سال دراستراليا کار کند مي تواندپس از آن درخوئاست اقامت دائم بدهد.

شرايط اخذ ويزاي 476 استراليا:
سن بايستي زير 31 سال تمام باشد.
مدرک حتما مهندسي باشد.
نمره آيلتس بايدحداقل 6 باشد.
فردبايستي فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي اميرکبير يا تهران باشد.
از تاريخ فارغ التحصيلي نبايد 2 سال بيشتر سپري شده باشد.