ویزاهای موقت و توریستی

ویزاهای موقت وتوریستی

 

 

گروه ويزاهاي موقت وتوريستي-ويزاهاي کلاس 600

ويزاي توريستي(tourist stream )
اين نوع ويزا براي افرادي در نظر گرفته شده است که قصد سفر به استراليا براي مدت کوتاه را دارند وهدف سفر آنها گردشگري است.مدت اقامت در استراليا با اين نوع ويزا يک تا سه ماه است.عموما افرادي مجاز دريافت به ويزاي توريستي استراليا مي شوند که:
سفرهاي خارج از کشور زيادي خصوصا به اروپا داشته باشند.
متاهل باشند
دراستراليا اقوام نزديکي داشته باشند که اقامت يا شهروندي استراليا را دارا باشند.

ويزاي ديدار با اقوام درجه يک(با اسپانسر شيپ) sponsored family stream
اين نوع ويزا براي افرادي در نظر گرفته شده است که اقوام درجه يک در استراليا دارند که اين اقوام بايستي در دو سال گذشته دراستراليا اقامت يا شهروندي داشته و نيز ثابت کنند گردش مالي خوبي دارند.به دولت ماليات پرداخت کرده اند وضمانتي معادل 10هزاردلاردربانک سپرده بگذارندکه مسافر به موقع به ايران برگدد.

ويزاي بيزينس موقت کوتاه مدت-business visitor stream
اين ويزا براي يک بار ومعمولا به مدت يک ماه اعتبار دارد و عموما براي شرکت درسمينارها نمايشگاه ها کنفرانس ها وامتحانات در نظر گرفته مي شود.

ويزاي موقت کار براساس مهارت و تخصص-ويزاي کلاس 457
اين ويزابراي اشخاصي است که در يکي از مشاغل آمده در ليست اصلي اداره مهاجرت استراليا داراي شغلي هستند که دولت استراليا نيز آنها را تاييد کرده است وازطرفي يک کارفرما دراستراليا نيز ايشان را رسما استخدام نموده باشد.بدينسان شخص متقاضي مي تواند به مدت حداکثر4سال درخاک استراليا بماند و براي آن کارفرما کار کند.