نظام آموزش عالی در اروپا

نظام آموزش عالی اروپا شامل 3 مقطع ناپیوسته کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. پذیرش و دریافت مدرک در هر مقطع به معنای پذیرش در مقطع بعدی نبوده و برای هر مقطع بایستی به طور جداگانه درخواست پذیرش را ارائه نمود. در یک مقطع دانشجو لزوما نباید تمامی تحصیلات خود را در یک دانشگاه و یا حتی یک دانشکده انجام دهد. به عنوان مثال یک دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر در دانشگاه پاریس 11 می تواند ترم دوم خود را به دانشگاه مونیخ در آلمان برود. این امکان جا به جایی باعث افزایش فرصت های علمی و شغلی دانشجویان می شود.

واحد درسی اروپایی یا ETCS به جهت همسان سازی واحد های درسی اروپایی با سیستم های بین المللی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد گردید. هر درس دارای تعدادی ETCS (معمولا بین 1 تا 4) می باشد که هر چه امتیاز ETCS درسی بالاتر باشد نشان دهنده اهمیت بالاتر آن درس می باشد. دانشجویان می توانند با استفاده از امتیاز ETCS گذرانده شده به برنامه جا به جایی بین المللی خود بپردازند.

google-site-verification=Q9LIqY9gQi5BaZgycsK-eAh2DltVQCkXgXAbOKbz6Sg