لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری

لیست دانشگاه های موردتایید وزارت بهداشت ودرمان
بهمن 21, 1396
سطوح زبان آلمانی
بهمن 27, 1396
نمایش همه

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات وفناوری بعداز سپتامبر2017

نکته بسیار مهم: مدارك تحصيلي صادره از موسسات ضعيف گروه (د) صرفاً تا سطح کارشناسی قابل بررسی و ارزشیابی است.

1) آذربایجان
گروه د (ضعیف)

1. Azerbaijan National Academy of Science
2. Azerbaijan National Conservatoire
3. Azerbaijan State Academy of Fine Art صرفاً در رشته‌هاي وابسته به هنر و نقاشي
4. Azerbaijan State Oil Academy
5. Azerbaijan Technical University
6. Azerbaijan University of Architecture and Construction
7. Baku Music Academy
8. Baku State University
9. Khazar University صرفاً در دانشكده‌هاي اقتصاد و مديريت، معماري، مهندسي و علوم كاربردي، حقوق، هنر، علوم انساني و علوم اجتماعي
10. Nakhchivan State University

2) آفریقای جنوبی

گروه الف (ممتاز)

1. Rhodes University
2. Stellenbosch University
3. University of Cape Town
4. University of Johannesbourg
5. University of Kwazulu Natal
6. University of Pretoria
7. University of the Western Cape
8. University of the Witwatersrand
9.
گروه ب (خوب)
1. Nelson Mandela Metropolitan University
2. University of Fort Hare
3. University of Free State
4. University of South Africa
5. University of Zululand

گروه ج (متوسط)
1. Cape Peninsula University of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی
2. Central University of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی
3. Durban University of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی
4. Mangosuthu University of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی
5. Monash University South Africa صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد
6. North West University
7. Tshwane University of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی
8. Vaal University of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی
9. Walter Sisulu University
10. University of Venda

3) آلمان

گروه الف (ممتاز)
1. Eberhard Karl’s Universität Tübingen
2. Freie Universität Berlin
3. Homboldt-Universität zu Berlin
4. Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
5. Ludwig-Maximilians-Universität München
6. Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
7. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
8. Technische Universität München
9. Universität Freiburg
10. Universität Karlsruhe
11. Universität Bonn
12. Universität Göttingen
13. Universität Hamburg
14. Technische Universität Berlin

(دانشگاه ها ومدارس عالي هنري آلمان (صرفاً در رشته‌های هنری
1. Universitat der Kunste Berlin
2. Hochschule für Künste Bremen
3. Kunstakademie Düsseldorf
4. Folkwang Universität der Künste
5. Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
6. Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
7. Kunsthochschule Mainz
8. Akademie der Bildenden Künste München
9. Akademie der Bildenden Künste Nürnberg
10. Staatliche Kunstschule für Textilindustrie Plauen
11. Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
12. Bauhaus-Universität Weimar

گروه ب (خوب)
1. Bauhaus Universität Weimar
2. Europa- Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
3. Technische Universität Hamburg-Harburg
4. Technische Universität Ilmenau
5. Technische Universität Chemnitz
6. Technische Universität Bergakademie Freiberg
7. Technische Universität Clausthal
8. Universität Bamberg
9. Universität Siegen
10. Universität Hohenheim
11. Universität Kaiserslautern
12. Universität Kassel
13. Universität Trier
14. Universität Augsburg
15. Universität Greifswald
16. Universität Osnabruek
17. Universität Postdam
18. Universität rostock
19. Universität Lübeck
20. Universität Oldenburg
21. Universität Paderborn
22. Universität Magdeburg
23. Universität Lüneburg صرفا رشته های علوم انسانی
24. Universität Erfurt
25. Technische Universität Cottbus
26. Universität Wuppertal
27. Bielefeld Universität
28. Justus-Liebig-Universität Giessen
29. Leibniz Universität Hannover
30. Philipps-Universität Marburg
31. Ruhr-Universität Bochum
32. Technische Universität Darmstadt
33. Technische Universität Dresden
34. Technische Universität Braunschweig
35. Universität Bayreuth
36. Universität Bremen
37. Universität des Saarlandes
38. Technische Universität Dortmund
39. Universität Erlangen-Nürnberg
40. Universität Jena
41. Universität Leipzig
42. Universität Regensburg
43. Universität Stuttgart
44. Universität Ulm
45. Universität Mannheim
46. Universität Duisburg-Essen
47. Universität Düsseldorf
48. Universität Frankfurt
49. Universität Halle-Wittenberg
50. Universität Kiel
51. Universität Köln
52. Universität Konstanz
53. Universität Mainz
54. Universität Münster
55. Universität Würzburg
56. Europa-Universität Flensburg
57. Universität der Bundeswehr Hamburg
58. Universität der Bundeswehr München
59. HafenCity Universität Hamburg
60. Universität Hildesheim
61. Deutche Sporthochschule Köln
62. Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer
63. Universität Koblenz-Landau
64. Universität Passau
65. Universität Vechta
66. Pädagogische Hochschule Freiburg
67. Pädagogische Hochschule Heidelberg
68. Pädagogische Hochschule Karlsruhe
69. Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
70. Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmund
71. Pädagogische Hochschule Weingarten
72. Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

دانشگاه ها و مدارس عالی هنری (صرفاً در رشته‌های هنری)
1. Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule
2. Staatliche Akademie der Bildenden Künste Freiburg
3. Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
4. Hochschule für bildende Künste Hamburg
5. Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe
6. Kunsthochschule Kassel
7. Kunsthochschule für Medien Köln
8. Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
9. Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

گروه ج (متوسط)
مدارس عالی فنی دولتی، معتبر صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
1. Alice Salomon Hochschule Berlin
2. Beuth Hochschule für Technik Berlin
3. Duale Hochschule Baden-Württemberg
4. Ernst-Abbe-Hochschule Jena – University of Applied Sciences
5. Fachhochschule Aachen
6. Fachhochschule Bielefeld
7. Fachhochschule Bingen
8. Fachhochschule Brandenburg
9. Fachhochschule Dortmund
10. Fachhochschule Erfurt
11. Fachhochschule Flensburg
12. Fachhochschule Kiel
13. Technische Hochschule Köln (Fachhochschule Köln نام قدیم)
14. Fachhochschule Lübeck
15. Fachhochschule Münster
16. Fachhochschule Potsdam
17. Fachhochschule Schmalkalden
18. Fachhochschule Stralsund
19. Fachhochschule Südwestfalen
20. Fachhochschule Westküste, Hochschule für Wirtschaft und Technik
21. Frankfurt University of Applied Sciences
22. Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung
23. Hochschule Aalen – Technik und Wirtschaft
24. Hochschule Albstadt-Sigmaringen
25. Hochschule Anhalt – Anhalt University of Applied Sciences
26. Hochschule Biberach – Hochschule für Architektur und Bauwesen, Betriebswirtschaft und Biotechnologie
27. Hochschule Bochum – University of Applied Sciences
28. Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, University of Applied Sciences
29. Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
30. Hochschule Bremen
31. Hochschule Bremerhaven
32. Hochschule Darmstadt
33. Hochschule der Medien Stuttgart
34. Hochschule Düsseldorf
35. Hochschule Emden/Leer
36. Hochschule Esslingen
37. Hochschule Fulda – University of Applied Sciences
38. Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Fachhochschule
39. Hildesheim/Holzminden/Göttingen
40. Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Ansbach
41. Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Aschaffenburg
42. Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Rosenheim
43. Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf
44. Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg – University of Applied Sciences
45. Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg
46. Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
47. Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof
48. Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
49. Hochschule für angewandte Wissenschaften München
50. Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
51. Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachhochschule Neu-Ulm
52. Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg
53. Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd
54. Hochschule für Gesundheit – University of Applied Sciences
55. Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
56. Hochschule für Technik Stuttgart
57. Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
58. Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
59. Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
60. Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
61. Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg
62. Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
63. Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
64. Hochschule Furtwangen – Informatik, Technik, Wirtschaft, Medien, Gesundheit
65. Hochschule Hamm-Lippstadt
66. Hochschule Hannover
67. Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)
68. Hochschule Heilbronn, Technik, Wirtschaft, Informatik
69. Hochschule Kaiserslautern (University of Applied Sciences)
70. Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft
71. Hochschule Koblenz
72. Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung
73. Hochschule Landshut – – – Hochschule für angewandte Wissenschaften
74. Hochschule Ludwigshafen am Rhein
75. Hochschule Magdeburg-Stendal
76. Hochschule Mainz 76. Hochschule Mannheim
77. Hochschule Merseburg
78. Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences
79. Hochschule Neubrandenburg – University of Applied Sciences
80. Hochschule Niederrhein
81. Hochschule Nordhausen
82. Hochschule Osnabrück
83. Hochschule Ostwestfalen-Lippe
84. Hochschule Pforzheim – Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht
85. Hochschule Ravensburg-Weingarten
86. Hochschule Reutlingen, Hochschule für Technik- Wirtschaft-Informatik-Design
87. Hochschule RheinMain, RheinMain University of Applied Sciences Wiesbaden, Rüsselsheim
88. Hochschule Rhein-Waal – University of Applied Sciences
89. Hochschule Ruhr West- University of Applied Sciences
90. Hochschule Trier – Trier University of Applied Sciences
91. Hochschule Ulm Technik, Informatik und Medien
92. Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design
93. Hochschule Worms, University of Applied Sciences
94. Hochschule Zittau/Görlitz
95. Jade Hochschule – Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth
96. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
97. Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
98. Technische Hochschule Deggendorf
99. Technische Hochschule Ingolstadt
100. Technische Hochschule Mittelhessen – THM
101. Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
102. Technische Hochschule Wildau (FH)
103. Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen
104. Westsächsische Hochschule Zwickau

دانشگاه ها و مدارس عالی هنری آلمان (صرفاً در رشته‌های هنری و تا سطح کارشناسی ارشد)

1. Freie Akademie für Schauspiel und Gestaltung
2. Freie Kunst Akademie
3. Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
4. Kunsthochschule Berlin-Weißensee
5. Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
6. Hochschule für Bildende Künste Dresden
7. Hochschule der bildenden Künste Essen
8. Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe
9. Muthesius Kunsthochschule
10. Kunstakademie Münster
11. Fachhochschule Ottersberg
12. Hochschule der Bildenden Künste Saar

توجه: برای تحصیل در سایر دانشگاه های خصوصی آلمان که در فهرست زیر نمی باشند، لازم است اعتبار دانشگاه مورد نظر، پیش از اقدام برای اخذ پذیرش از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام گردد.
دانشگاه‌های خصوصی معتبر صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد

1. SRH Hochschule Berlin
2. EBS Universität für Wirtschaft und Recht
3. ESMT European School of Management and Technology
4. Frankfurt School of Finance & Management
5. Steinbeis University Berlin

4) آمریکا

گروه الف (ممتاز)
1. Arizona State University, Tempe, AZ
2. Boston College, Chestnut Hill, MA
3. Boston University
4. Brandeis University, Waltham, MA
5. Brown University, Providence, RI
6. California Institute of the Arts (CALARTS)
7. California Institute of Technology, Pasadena, CA
8. Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA
9. Case Western Reserve University, Cleveland, OH
10. Columbia University, New York, NY
11. Cornell University, Ithaca, NY
12. Dartmouth College
13. Duke University, Durham, NC
14. Emory University, Atlanta, GA
15. George Mason University, Fairfax, VA
16. George Washington University
17. Georgetown University, Washington, D.C
18. Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA
19. Harvard University, Cambridge, MA
20. Indiana University – Bloomington, IN
21. Iowa State University, Ames, IA
22. Johns Hopkins University
23. Massachusetts Institute of Technology
24. Michigan State University, East Lansing, Michigan
25. New York University, New York, NY
26. North Carolina State University at Raleigh, NC
27. Northeastern University, Boston, MA
28. Northwestern University , Evanston, IL
29. Ohio State University, Columbus, OH
30. Pennsylvania State University, University Park Campus, University Park, PA
31. Princeton University, Princeton, NJ
32. Purdue University, West Lafayette, IN
33. Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY
34. Rice University, Houston, TX
35. Rockefeller University, New York, NY
36. Rutgers, The State University of New Jersey – New Brunswick
37. Stanford University, Stanford, CA
38. Stony Brook University, NY
39. Texas A&M University – College Station, TX
40. The University of Texas at Austin
41. Tufts University, Medford, MA
42. University of Arizona, Tucson, AZ
43. University of California, Berkeley
44. University of California, Davis
45. University of California, Irvine
46. University of California, Los Angeles
47. University of California, Riverside
48. University of California, Santa Barbara
49. University of California, Santa Cruz
50. University of California, San Diego
51. University of Chicago, Chicago, IL
52. University of Colorado at Boulder
53. University of Colorado at Denver
54. University of Delaware, Newark, DE
55. University of Florida, Gainesville, FL
56. University of Hawaii at Manoa, Honolulu, HI
57. University of Illinois, Urbana–Champaign
58. University of Illinois, Chicago (UIC)
59. University of Iowa, Iowa City, IA
60. University of Maryland, college park
61. University of Massachusetts, Amherst, MA
62. University of Miami, Coral Gabels, FL
63. University of Michigan, Ann Arbor, MI
64. University of Minnesota, Twin Cities, Minneapolis, MN
65. University of North Carolina, at Chapel Hill, Chapel Hill, NC
66. University of Notre Dame, Notre Dame, IN
67. University of Pennsylvania, Philadelphia, PA
68. University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA
69. University of Rochester, Rochester, NY
70. University of Utah, Salt Lake City, UT
71. University of Virginia, Charlottesville, VA
72. University of Washington, Seattle, WA
73. University of Wisconsin, Madison
74. Vanderbilt University, Nashville, TN
75. Washington University in St. Louis
76. Yale University, New Haven, CT
77. Yeshiva University, New York, NY
78. University of Oklahoma, Norman, OK
79. Colorado School of Mines, Golden, CO
80. Syracuse University, Syracuse, NY
81. University of Southern California, LA
82. University of Missouri – Columbia, MO
83. Pepperdine University, School of Law صرفاً در رشته حقوق (کلیه گرایشها)

(گروه ب (خوب
1. Aubern University- Alabama صرفاً در رشته هاي مهندسي و معماري
2. Brigham Young University, provo, UT
3. Chapman University, Dodge College of film and media Arts صرفاً در رشته‌های مربوط به فیلم سازی
4. Clemson University, Clemson, SC
5. College of William& Mary, Williamsburg, VA
6. Colorado State University, Fort Collins , CO
7. Oregon State University, Corvallis, Oregon
8. Florida State University, Tallahassee, FL
9. Massachusetts College of Art and Design
10. Missouri University of Science and Technology, Rolla, Missouri
11. University of Nebraska, Lincoln, NE
12. University of Tennessee, Knoxville, TN
13. Virginia Commonwealth University, Richmond, VA
14. Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA
15. City University of New York, Graduate School & Center New York, NY
16. State University of New York at Buffalo
17. The University of New Mexico, Albuquerque, NM
18. Temple University, Philadelphia, PA
19. Tulane University, New Orleans, LA
20. University of Kansas, Lawrence, KS
21. University of Kentucky, Lexington, KY
22. University of Oregon, Eugene, Oregon
23. Washington State University, Pullman, WA
24. Illinois Institute of Technology, Chicago, IL
25. Howard University, Washington, D.C.
26. University of South Carolina, Columbia, SC
27. University of South Florida, Tampa, FL
28. University of Vermont, Burlington, VT
29. California State University – East Bay صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
30. Drexel University, Philadelphia, PA
31. Saint Louis University, St. Louis, MO
32. State University of New York at Albany
33. state University of New York, College of Environmental Science and Forestry, Syracuse
34. Southern California Institute of Arehitecture (March2) و نیز دو ساله (March1) صرفاً در مقطع کارشناسی‌ارشد، دوره سه ساله
35. The University of Montana, Missoula, MT
36. The University of Texas at Dallas
37. University of Alabama, Tuscaloosa, AL
38. University of New Hampshire, Durham, NH
39. University of Wyoming, Laramie, WY
40. Wake Forest University, Winston – Salem, NC
41. Wayne State University, Detroit, MI
42. Lehigh University, Bethlehem, PA
43. Louisiana State University, in Shreveport, LA
44. Louisiana State Universite, Baton Rouge
45. University of Houston, Houston, TX
46. University of Central Florida, Orlando, FL
47. University of Cincinnati, Cincinnati, OH
48. The University of Connecticut , Stamford , CT
49. The University of Connecticut , Storrs , CT
50. Pepperdine University صرفاً در رشته‌های مرتبط با مدیریت و بازرگانی
(گروه ج (متوسط

1. Alfred University
2. American University, Washington, D.C.
3. Aubern University- Alabama در رشته هاي غير از مهندسي و معماري
4. Baylor University – Texas
5. California State University, Long Beach, CA
6. California State University, Los Angeles, CA
7. California State University, Northridge, CA
8. California State University, Sacramento, CA
9. California State University, San Bernardino, CA
10. California State University, Fresno
11. California State University, Fullerton, CA
12. Catholic University of America, Washington, D.C
13. Central Connecticul State University New Britain, CT
14. Central Michigan University, Mount Pleasant, MI
15. Central Missouri State University, Warrensburg, MO
16. City University of New York, Bernard M. Baruch College,New York, NY
17. City University of New York, Brooklyn College, NY
18. City University of New York, City College, New York, NY
19. City University of New York, Herbert H. Lehman College, Bronx. NY
20. City University of New York, Hunter College, New York, NY
21. City University of New York, Queens College, Flushing, NY
22. Claremont Graduate School, Claremont, CA
23. Clark University, Worcester, MA
24. Clarkson University, Potsdam, NY
25. Cleveland State University,Cleveland, OH
26. Cooper Union for the Advancement of Science and Art,New York, NY
27. Creighton University, Omaha, NE
28. De Paul University, Omaha, IL
29. Drake University, Des Moines, IA
30. Duquesne University, Pittsburgh, PA
31. East Carolina University, Greenvill, NC
32. East Tennessee State University, Johnson City, TN
33. Eastern Illinois University, Charleston, IL
34. Eastern Kentucky University, Richmond, KY
35. Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI
36. Eastern New Mexico University, Portales, NM
37. Eastern Washington University, Cheney, WA
38. Emporia State University, Emporia, KS
39. Fairleigh Dickinson University, Florham -Madison, NJ
40. Fairleigh Dickinson University, Teaneck – Hackensack Campus, Teaneck, NJ
41. Florida Agricultural and Mechanical University, Tallahassee, FL
42. Florida Atlantic University, Boca Raton, FL
43. Florida Institute of Technology, Melbourne, FL
44. Florida International University, Miami, FL
45. Fordham University, Bronx, NY
46. Fort Hays State University , Hays, KS
47. Gallaudet University مخصوص ناشنوایان
48. Georgia Southern University, Statesboro, GA
49. Georgia State University, Atlanta, GA
50. Golden Gate University, San Francisco, CA
51. Gonzaga University, Spokane, WA
52. Grand Valley State University, Allendale, MI
53. Hofstra University, Hempstead, NY
54. Hult International Business School
55. Humboldt State University, Arcata, CA
56. Idaho State University, Pocatello, ID
57. Illinois State University, Normal, IL
58. Indiana State University at Terre Haute, Terre Haute, IN
59. Indiana University – Purdue University Fort Wayne, Fort Wayne, IN
60. IUPUI (Indiana University- Purdu University Indianapolis)
61. James Madison University, Harrisonburg, VA
62. Kansas State University, Manhattan, KS
63. Kent State University, Kent, OH
64. Lamar University – Beaumont, TX
65. Loma Linda University, Loma Linda, CA
66. Long Island University, Brooklyn Center, Brooklyn, NY
67. Long Island University, C.W. Post Campus, Brookville, NY
68. Louisiana Tech University, Ruston, LA
69. Loyola University of Chicago, Chicago, IL
70. Mankato State University, Mankato, MN
71. Marquette University, MilWaukee, WI
72. Marshall University, Huntington, WV
73. Mercer University, Macon, GA
74. Miami University, Oxford, OH
75. Middle Tennessee State University, Murfreesboro, TN
76. Milwaukee School of Engineering, Milwaukee, WI
77. Mississippi State University, Mississippi State, MS
78. Montana State University, Bozeman, MT
79. Montana Tech of the University of Montana, Butte, MT
80. Montclair State University, Upper Montclair, NJ
81. Moorhead State University, Moorhead, MN
82. Morehead State University, Morehead, KY
83. Murray State University, Murray, KY
84. Naval postgraduate School, Monterey CA
85. New Jersey Institute of Technology, Newark, NJ
86. New Mexico Institute of Mining and Technology, Socorro, NM
87. New Mexico State University, Las Cruces, NM
88. New School For Social Research, New York, NY
89. New York Institute of Technology, Old Westbury Campus, Old- Westbury, NY
90. North Carolina Agricultural and Technical State University, Greensboro, NC
91. North Carolina Central University, Durhan, NC
92. North Dakota State University, Fargo, ND
93. Northeast Missouri State University, Kirksville, MO
94. Northeastern Illinois University, Chicago, IL
95. Northern Arizona University, Flagstaff, AZ
96. Northern Illinois University, Dekalb, IL
97. Northern Michigan University, Marquette, MI
98. Northwestern State University of Louisiana, Natchitoches, LA
99. Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, FL
100. Oakland University, Rochester, NY
101. Ohio University, Athens, OH
102. Oklahoma State University, Stillwater, OK
103. Old Dominion University, Norfolk, VA
104. Pace University, New York, NY
105. Polytechnic University, Brooklyn Campus, Brooklyn, NY
106. Portland State University, Portland, OR
107. Pratt Institute, Brooklyn, NY
108. Purdue University Calumet, Hammond, IN
109. Radford University, Radford, VA
110. Rivier University
111. Rochester Institute of Technology, Rochester, NY
112. Roosvelt University, Chicago, IL
113. Rose – Hulman Institute of Technology, Terre Hatue, IN
114. Rutgers University, Newark, NJ
115. Sam Houston State University, Huntsville, TX
116. Samford University, Birmingham, AL
117. San Diego State University, San Diego, CA
118. San Francisco State University, San Francisco, CA
119. San Jose State University, San Jose, CA
120. Seattle University, Seattle, WA
121. Seton Hall University, South Orange, NJ
122. Simmons College, Boston, MA
123. Smith College, Northhampton, MA
124. Sofia University صرفاً در رشته روان شناسی در گرایش های مختلف
125. South Dakota School of Mines and Technology, Rapid City, SD
126. South Dakota State University, Brookings, SD
127. Southeast Missouri State University, Cape Giradeau, MO
128. Southeastern Louisiana University, Hammond, LA
129. Southern Connecticut State University, New Haven, CT
130. Southern Illinois University at Carbondale, IL
131. Southern Illinois University, at Edwardsvile, IL
132. Southern Methodist University, Dallas, TX
133. Southern University and Agricultural and Mechanical College, Baton- Rouge, LA
134. Southwest Missouri State University, Springfield, MO
135. Southwest Texas State University, San Marcos, TX
136. St. Cloud State University, St. Cloud, MN
137. St. Johns University, Jamaica, NY
138. Stephen F. Austin State University, Nacogdoches, TX
139. State University of New York at Binghamton,NY
140. Stevens Institute of Technology, Hoboken, NJ
141. Suffolk University, Boston, MA
142. Tarleton State University, Stephenville, TX
143. Teachers College, Columbia University, New York, NY
144. Tennessee State University, Nashville, TN
145. Tennessee Technological University, Cookeville, TN
146. Texas Christian University, Fort Worth, TX
147. Texas Tech University, Lubbock, TX
148. Texas Womans University, Denton, TX
149. Thomas Jefferson University, Philadelphia
150. The University of Alabama at Birmingham
151. The University of Alabama – Hunstville
152. Troy University, Alabama
153. Tuskegee University, Tuskegee Institute, AL
154. University of Akron, Akron, OH
155. University of Alaska, Anchorage, Anchorage, AK
156. University of Alaska – Fairbanks, AK
157. University of Arkansas at Fayetteville, AR
158. University of Arkansas at Little Rock, Little Rock, AR
159. University of California, merced
160. University of Central Oklahoma
161. University of Colorado at Colorado Springs Colorado Spring, CO
162. University of Dallas, Irving, TX
163. University of Dayton, Dayton, OH
164. University of Denver, Denver, CO
165. University of Detroit Mercy, Detroit, MI
166. University of Georgia, Athens, GA
167. University of Hartford, West Hartford, CT
168. University of Idaho, Moscow, ID
169. University of Illinois at Springfield, Springfield, IL
170. University of Louisville, Louisville, KY
171. University of Maine at Orono, Orono, ME
172. University of Maryland, Baltimore County
173. University of Massachusetts Boston, Boston, MA
174. University of Massachusetts Dartmouth, North Dartmouth, MA
175. University of Massachusetts Lowell, Lowell, MA
176. University of Memphis, Memphis, TN
177. University of Michigan – Dearborn, Dearborn, MI
178. University of Minnesota, Duluth, Duluth, MN
179. University of Mississippi, University, MS
180. University of Missouri – Kansas City, Kansas City, MO
181. University of Missouri – Rolla, Rolla, MO
182. University of Missouri – St. Louis, MO
183. University of Nebraska at Kearney, Kearney, NE
184. University of Nebraska at Omaha, Omaha, NE
185. University of Nevada – Las Vegas, Las Vegas, NV
186. University of Nevada – Reno, NV
187. University of New Haven, West Haven, CT
188. University of New Orleans, New Orleans, LA
189. University of North Carolina, at Charlotte, Charlotte, NC
190. University of North Carolina, at Greensboro, Greensboro, NC
191. University of North Dakota, Grand Forks, ND
192. University of North Florida, Jacksonville, FL
193. University of North Texas, Denton . TX
194. University of Northern Colorado, Greeley, CO
195. University of Northern Iowa, Cedar Falls, LA
196. University of Portland, Portland, OR
197. University of Richmond, Richmond, VA
198. University of Rhode Island, Kingston, RI
199. University of San Diego, San Diego, CA
200. University of San Francisco, San Francisco, CA
201. University of Santa Clara, Santa Clara, CA
202. University of South Alabama, Mobile, AL
203. University of South Dakota, Vermillion, SD
204. University of Southern Mississippi. Hattiesburg, MS
205. University of Southwestern Louisiana, Lafayette, LA
206. University of Tennessee, at Chattanooga, Chattanooga, TN
207. University of Texas at Arlington, Arlington, TX
208. University of Texas at EI Paso, EI Paso, TX
209. University of Texas at San Antonio, San Antonio, TX
210. University of The Pacific, Stockton, CA
211. University of Toledo, OH
212. University of Tulsa, OK
213. University of West Florida, Pensacola, FL
214. University of Wisconsin – Milwaukee, Milwaukee, WI
215. Utah State University, Logan, UT
216. Washington State University, Pullman, WA
217. Wesleyan University, Middletown, CT
218. West Virginia University, Morgantown, WV
219. Western Illinois University, Macomb, IL
220. Western Kentucky University, Bowling Green, KY
221. Western Michigan University, Kalamazoo, MI
222. Western Washington University, Bellingham, WA
223. West Texas A&M University , Canyon, TX
224. Wichita State University, Wichita, KS
225. Widener University, Chester, PA
226. Worcester Polytechnic Institute, Worchester, MA
227. Wright State University, Dayton, OH
228. Youngstown State University, Youngstown, OH
229. Bowling Green State University, Bowling Green, OH
230. Maryland Institute College of Arts

(گروه د (ضعیف
دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي‌ امريكا كه ‌توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و رفاه ‌امريكا که در گروه های دیگر نمی باشد و Accredited شناخته شده باشد.

5) اتریش
گروه الف (ممتاز)
1. University of Innsbruck
2. University of Vienna
3. Vienna University of Technology

گروه ب (خوب)
1. Johannes Kepler Universtiät Linz
2. Karl-Franzens- Universtiät Graz
3. Universtiät Salzburg
4. Akademie der bildendenKünste Wien
5. Montan universität Leoben
6. Technische Universtiät Graz
7. Universität Klagenfurt
8. Universität für angewandte Kunst Wien
9. Universität für Bodenkultur Wien
10. Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz
11. Universität für Musik und darstellendeKunst Graz
12. Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
13. Universität Mozarteum Salzburg
14. Veterinärmedizinische Universität Wien
15. Wirtschaftsuniversität Wien
16.
گروه ج (متوسط)
1. مدارس‌ عالي‌ فني‌(FH) و مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ مورد تاييد وزرات‌ علوم(Bundesministerium für Wissenschaft und Verker) اتريش‌ هستند.
1. Sigmund Freud Privatuniversität Wien صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد و صرفاً در رشته روان شناسي به شرط موفقيت در بررسي كيفي
2. Donau Universität Krems صرفاٌ در مقطع کارشناسي ارشد
3. Webster University صرفاٌ تا مقطع کارشناسي ارشد (در مقطع کارشناسي ارشد، ارزشيابي منوط به موفقيت در بررسي کيفي خواهد بود

6) اردن
گروه ب (خوب)
1. الجامعه الاردينه
2. الجامعه اليرموک
گروه د (ضعیف)
1. جامعه آل البيت
2. جامعة‌ موتة‌
3. جامعة‌ العلوم‌ و التكنولوجيا الاردنية
4. الجامعة ‌الهاشمية

7) ارمنستان
گروه ج (متوسط)

1. Yerevan State University صرفاً رشته زبان و ادبیات ارمنی
2. Yerevan Komitas State Conservatory صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
گروه د (ضعيف)

1. Armenian State Agrarian University
2. “European Regional Educational Academy” Foundation
3. National academy of Sciences of Armenia
4. State Engineering University of Armenia
5. Yerevan State Academy of Fine Arts صرفا” رشته هاي وابسته به هنر
6. Yerevan State Linguistic University After V.Brusov صرفاً در رشته هاي علوم انساني
7. Yerevan state University غیر از رشته زبان و ادبیات ارمنی
8. Yerevan State University of Architecture and construction

8) اروگوئه
گروه ب (خوب)
1. Universidad ORT Uruguay

9) استرالیا

گروه الف (ممتاز)

1. Australian National University
2. Monash University
3. The University of New South Wales
4. The University of Queensland
5. The University of Sydney
6. The University of Western Australia
7. University of Adelaide
8. University of Melbourne
9. Macquarie University
گروه ب (خوب)
1. Australian Maritime College
2. Curtin University of Technology
3. Deakin University
4. Flinders University
5. Griffith University
6. James Cook University
7. La Trobe University
8. Murdoch University
9. Queensland University of Technology
10. RMIT University
11. Swinburne University of Technology
12. University of Canberra
13. University of Newcastle
14. University of South Australia
15. University of Tasmania
16. University of Technology, Sydney
17. University of Wollongong
18. University of Western Sydney
19. University of New England
20. Victoria University
گروه ج (متوسط)
1. Australian Catholic University
2. Central Queensland University
3. Charles Sturt University
4. Edith Cowan University
5. Federation University
6. Charles Darwin University (Northern Territory University نام قدیم)
7. Southern Cross University
8. University of Ballarat
9. University of the Sunshine Coast
10. University of Southern Queensland

10) استونی
گروه ب (خوب)
1. University of Tartu
2. Tallinn University of Technology
3. Estonian University of Life Sciences
گروه ج (متوسط)
1. Estonian Academy of Music (صرفاً در رشته موسیقی)

11) اسپانیا
گروه الف (ممتاز)

1. Universidad Complutense de Madrid
2. Universitat de Barcelona
3. Universidad Del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
4. Universidad Autonoma de Barcelona
5. Universitat de Valencia
6. Universidad Politecnica de Madrid
7. Universitat Politecnica de Catalunya Barcelona Tech
8. Universidad de Granada
9. Universidad de Sevilla
10. Universidad Politecnica de Valencia
11. Universidad de Salamanca
12. Universidad de Zaragoza
13. Universidad de Navarra
14. Universitat Pompeu Fabra
15. Universitat d’Alacant/Universidad de Alicante
16. Universitat Jaume I
17. Universidad Autonoma de Madrid
18. Universidad de Cantabria
19. Universidad de Santiago de Compostela
20. Universidad de Murcia
21. Universidad Carlos III de Madrid
22. Universidad de Vigo
گروه ب (خوب)
1. Universidad de Castilla la Mancha
2. Universidad de Malaga
3. Universidad de Oviedo
4. Universidad de Extremadura
5. Universidad de Valladolid
6. Universidad de Alcala
7. Universidad de Cadiz
8. Universitat Oberta de Catalunya
9. Universidad de la Laguna
10. Universidad de Huelva
11. Universidad Rey Juan Carlos
12. Universitat Rovira I Virigili
13. Universidad de Leon
14. Universidad de la Rioja
15. Universidad de Almeria
16. Universidad de Jaen
17. Universidad Politecnica de Cartagena
گروه ج (متوسط)
1. Universidad de Deusto Deustuko Unibersitatea
2. Universidad Pontificia Comillas
3. Universitat de Lieida
4. Instituto de Empresa Business School
5. IESE Business School Universidad de Navarra
6. Universitat Ramon Llull
7. Universidad de Burgos
8. ESADE Business School Barcelona
9. Universitat de Vic/ Universitat Central de Catalunya
10. Universidad de Mondragon unibersitattea
11. Universidad Catolica San Antonio de Murcia
12. Universidad Internacional de la Rioja
13. Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir
14. Universidad Nebrija
15. Universidad Miguel Hernandez
16. Universidad Pablo de Olavide
17. Universidad de Coruna
18. Universidad de Cordoba
19. Universidad publica de Navarra
20. Universidad Fundacion San Pablo CEU
21. Universitat de Girona
22. Universidad de las Palmas de Gran Canaria
23. Universitat de les IIIes Balears
گروه د(ضعيف)
1. Escuela de Organizacion Industruial
2. Universidad Internacional de Andalucia
3. Universitat Internacional de Catalunya
4. Universidad Camilo Jose Cela Madrid
5. Universidad Pontificia de Salamanca
6. Universidad Francisco de Vitoria
7. Universidad Alfonso X EI Sabio
8. Universidad San Pablo CEU
9. Universitat Ramon Llull La Salle Campus Barcelona
10. CES Universidad Felipe II
11. Instituto Universitario de Investigacion en Estudios Norteamericanos Benjamin Franklin
12. Barcelona Graduate School of Economics
13. Universidad Politecnica de Madrid Departamento de Proyectos Arquitectonicos
14. Universidad CEU Cardenal Herrera
15. Universidad Internacional Menendez pelayo UIMP
16. Tecnun Universidad de Navarra
17. Universidad Catolica Avila

12) اسلواکی
گروه ب (خوب)
1. Slovak University of Technology in Bratislava

13) اسلونی
گروه ب (خوب)

1. University of Ljubljana
2. University of Nova Gorica

14) امارات متحده عربی
گروه ب (خوب)
1. American University of Sharjah
2. Khalifa University
3. United Arab Emirates University
4.
گروه د(ضعيف)
1. AbuDhabi University (United Arab Emirates)
2. جامعة‌ عجمان‌ للعلوم‌ و التكنولجيا
3. کالج هوانوردي Aviation College فقط رشته هاي جهانگردي، حمل و نقل هوائي و مهندسي هوانوردي
4. University of Dubai
5. دانشگاه‌ آمريكايي‌ دبي
6. شعبه‌ دانشگاه‌ ولونگونگ‌ استراليا در دبي‌
7. دانشگاه‌ شارجه ‌ University of Sharjah
8. American College of Dubai

15) اندونزی
گروه ب (خوب)
1. Bandung Institute of Technology (ITB)
2. Universitas Gadjah Mada
3. University of Indonesia
گروه د(ضعيف)
1. Hasanuddain University
2. Institut Teknologi Sepuluh Nopember- Surabaya
3. Trisakti University
16) انگلستان
گروه الف (ممتاز)
1. Birkbeck College, University of London
2. Heriot-watt University
3. Cardiff University
4. Cranfield University
5. Durham University
6. Imperial College London
7. Goldsmiths, University of London
8. King’s College London (University of London)
9. Lancaster University
10. London Business School
11. Liverpool School of Tropical Medicine فقط در رشته های مرتبط با وزارت علوم
12. London City University
13. London School of Economics and Political Science (LSE)
14. London School of Hygiene and Tropical Medicine فقط در رشته های مرتبط با وزارت علوم
15. Loughborough Univesity
16. Swansea University
17. SOAS – School of Oriental and African Studies, University of London
18. The Institute of Cancer Research فقط در رشته های مرتبط با وزارت علوم
19. Royal College of Arts
20. Royal Northern College of Music
21. Royal Veterinary College, University of London فقط در رشته دامپزشکی
22. Royal College of Music
23. Newcastle University
24. Queen Mary, University of London
25. Queen’s University Belfast
26. Royal Holloway, University of London
27. The University of Manchester
28. The University of Nottingham
29. The University of Sheffield
30. The University of Warwick
31. University College London
32. University of Aberdeen
33. University of Bath
34. University of Birmingham
35. University of Bradford
36. University of Bristol
37. University of Cambridge
38. University of Dundee
39. University of Edinburgh
40. University of Exeter
41. University of Glasgow
42. University of Leeds
43. University of Leicester
44. University of Liverpool
45. University of Oxford
46. University of Reading
47. University of Southampton
48. University of St. Andrews
49. University of Surrey
50. University of Sussex
51. University of the Arts London
52. University of York
53. University of Kent
54. University of Essex
55. University of Salford
56. University of Stirling
57. Keele University
گروه ب (خوب)
1. Aberystwyth University
2. Aston University
3. Bangor University
4. Bournemouth University
5. Brunel University
6. Coventry University
7. De Montfort University
8. Glasgow Caledonian University
9. Glasgow School of Arts
10. Kingston University
11. Liverpool John Moores University
12. Manchester Metropolitan University
13. Middlesex University
14. Oxford Brookes University
15. Royal Agricultural University
16. St Mary’s University College Belfast
17. University for the Creative Arts
18. University of East Anglia
19. University of East London
20. University of Hertfordshire
21. University of Hull
22. University of Strathclyde
23. University of Portsmouth
24. Nottingham Trent University
25. Sheffield Hallam University
26. University of Plymouth
27. University of Wales
28. University of Ulster
29. University of Brighton
30. University of Westminster
31. University of the West of England Bristol
گروه ج (متوسط)
1. Anglia Ruskin University
2. Bath Spa University
3. Birmingham City University
4. BPP University
5. Canterbury Christ Church University
6. Cardiff Metropolitan University
7. Leeds Metropolitan University
8. Leeds Trinity University
9. Liverpool Hope University
10. London Metropolitan University
11. Napier University
12. Robert Gordon University
13. Southampton Solent University
14. Staffordshire University
15. Thames Valley University → University of West London
16. University of Abertay Dundee
17. University of Bedfordshire
18. University of Bolton
19. University of Central Lancashire
20. University of Chester
21. University of Chichester
22. University of Derby
23. University of Huddersfield
24. University of Lincoln
25. University of Northampton
26. University of Northumbria at Newcastle
27. University of South Wales (university of Glamorgan :نام قبلی)
28. University of Sunderland
29. University of Teesside
30. University of the West of Scotland
31. University of Wales Trinity Saint David (University of Wales, Lampeter :نام قبلی)
32. University of Wolverhampton
33. University of Winchester
34. University of Greenwich
35. South Bank University
36. The Open University of London صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
37. University of Roehampton
17) اوکراین
گروه ب (خوب)
1. Karazin Kharkiv National University
2. Kharkiv National University of Radio Electronics
3. Kharkiv State Technical University of Construction and Architecture.
4. Kyiv National University of Construction and Architecture
5. National Academy of Sciences of Ukraine
6. National Aerospace University (Kharkiv Aviation Institute)
7. National Aviation University
8. National Technical University ‘Kharkiv Polytechnical Institute’
9. National Technical University of Ukraine (Kiev Polytechnical Institute), Ukraine
10. National University of Life Science & Environmental Studies (National Agricultural University)
11. Taras Schevchenko University of Kiev
گروه ج (متوسط)
1. Donetsk National Technical University
2. Kharkiv State Automobile and Highway Technical University
3. Kharkiv State Municipal Academy
4. Kyiv National Linguistics University
5. Kyiv National University of Design and Technology
6. National Metallurgical Academy of Ukraine در مقطع كارشناسي کليه رشته‌ها، در مقاطع كارشناسي ارشد ودكترا صرفاً رشته‌هاي فني و مهندسي
7. National P.I Caikovsky Musical Academy
8. National University of Shipbuilding ‘Admiral Makarov’ (NUS)
9. Odesa National Maritime Academy
10. Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture صرفاً در رشته‌هاي عمران، ساختمان، معماري و رشته‌هاي مرتبط با آنها
11. Sumy State University در مقاطع كارشناسي وكارشناسي ارشد كليه رشته‌ها و در مقطع دكترا صرفاً رشته‌هاي مكانيك، الكترونيك، فيزيك، اقتصاد و مديريت
12. Zhytomyr State ‘Ivan Franko’ University صرفاً در رشته‌هاي علوم انساني، علوم پايه و تربيت دبيري
13. Mycola Lysenko Lviv National Music Academy
14. Uman National University of Horticulture صرفا رشتههای کشاورزی -باغبانی،زراعت،اقتصادکشاورزی ومدیریت مزرعه-ومنابع طبیعی

18) ایتالیا
گروه الف (ممتاز)
1. Universita degli studi di Bologna
2. Universita degli studi di Roma “La Sapienza”
3. Politecnico di Milano
4. Universita degli studi di Milano
5. Universita degli studi di Pisa
6. Universita degli studi di Padova
7. Universitả Degli Studi di Roma Tor Vergata
8. Politecnico di Torino
9. Universita degli studi di Firenze
10. Universita degli studi “Federico II” di Napoli
11. Universita degli studi di Torino
12. Universita degli studi di Pavia
13. Universita Cattolica del Sacro Cuore – Milano
14. Universita degli studi di Genova
15. Universitả degli Stadi di Milano- Bicocca
16. Universita degli studi di Siena
17. Universita degli studi di Trieste
18. Universita degli studi di Perugia
19. Universitả degli Studi di Modena e Reggio Emilia
20. Universitả Cả Foscari di Venezia
21. Universita degli studi di Catania
22. Universitả degli Studi di Roma Tre
23. Universita degli studi di Bari
24. Universitả Degli Studi di Verona
25. Universidad degli studi di palermo

گروه ب (خوب)
1. Universita Degli Studi di Trento
2. Universita degli Studi di Udine (University of Udine)
3. Universita degli studi di Cagliari
4. Universita degli studi di Ferrera
5. Universita degli studi di Parma
6. Universita degli studi di Salerno (University of Salerno)
7. Universitả della Calabria
8. Universita IUAV di Venezia
9. Universitả degli Studi di Bergamo
10. Universita del salento (universita degli studi di Lecco)
11. Universita per stranieri di siena
12. Universita Degli Studi di Teramo
13. Conservatorio di Milano, Napoli, Cagliari, Bari, Roma صرفا تا کارشناسی ارشد
14. Conservatorio di musica G.B.Martini صرفا تا کارشناسی ارشد
15. Conservatorio di Torino Guiseppe Verdi صرفا تا کارشناسی ارشد
16. Academie di Belle arti کلیه آکادمیهای هنرهای زیبا صرفا تا کارشناسی ارشد
17. Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA)

گروه ج (متوسط)
1. Universitả ‘Campus Bio- Medico’ di Roma صرفا تا کارشناسی ارشد
2. Universitả Carlo Cattaneo
3. Universita per stranieri di Perugia(university of foreigners,Perugia)
4. Universitả degli di Cassino
5. Universitả degli Stadi ‘Magna Graeciả di Catanzaro
6. Universitả degli Stadi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’
7. Universitả degli Studi dell’ Aquila (University of Aquila)
8. Universita degli studi dell’ Insubria صرفا تا کارشناسی
9. Universitả degli studi di Foggia
10. Universitả degli studi di Roma “Foro Italico (previously: Istituto Universitario di Scienze Motorie)
11. Universitả degli studi del Molise
12. Universitả degli studi del Sannio-Benevento
13. Universitả degli studi Mediterranea di Reggio Calabria صرفا تا کارشناسی ارشد
14. Universitả degli studi Suor Orsola Benincasa (previously: Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa) صرفا تا کارشناسی ارشد
15. Universitảdella Val d’ Aosta
16. Universitả politecnica delle Marche
17. Free university of Bolzano- صرفا تا کارشناسی ارشد
18. Universita commerciale luigi Bocconi
19. Instituto universitario di studi superiori di Pavia-IUSS
20. Libera universita internazionale degli studi “guido carli” LUISS – صرفا در رشته های علوم انسانی
21. Scoula superior “sant’anna di studi universitari e perfezionamento
22. Seconda universita degli di Napoli
23. Universita degli studi “ Gabriele d’annuzio’ di Chieti-Pascara”

19) ایرلند
گروه الف (ممتاز)
1. Trinity College Dublin
2. University College Dublin
3. University of Limerick
4. University College Cork
5. National University of Ireland, Galway
گروه ب (خوب)
1. Dublin City University
2. National University of Ireland Maynooth
گروه ج (متوسط)
1. Athlone Institute of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد
2. Cork Institute of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد
3. Dublin Institute of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد
4. Dundalk Institute of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد
5. Galway Mayo Institute of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد
6. Institute of Technology Carlow صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد
7. Institute of Technology Sligo صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد
8. Institute of Technology Tallaght صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد
9. Waterford Institute of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد

20) ایسلند
گروه ب (خوب)

1. Haskoli Islands (University of Iceland)
گروه ج (متوسط)
1. Haskolinn I Reykjavik (Reykjavik University)

21) بحرین
گروه ب (خوب)
1. الجامعه البحرين University of Bahrain
گروه د(ضعيف)
1. کليه البحرين الجامعيه University College of Bahrain
2. جامعه العلوم التطبيقيه Applied Science University
3. معهد بيرلا للتکنولوجيا Birla Institute of Technology
4. الجامعه الملکيه للبنات Royal University for Women
5. جامعه المملکه The Kingdom University
6. جامعه الاهليه Ahlia University
7. جامعه دلمون للعلوم والتکنولوجيا Delmon University for Science and Technology
8. International University

22) برونئی
گروه ب (خوب)

1. University Brunei Darussalam

23) برزیل
گروه الف (ممتاز)
1. Federal University of Lavras (Agriculture & Forestry) صرفا در رشته های کشاورزی و جنگلداری
2. Universidade de Sao Paulo
3. Universidade Estadual de Campinas(UNICAMP)
4. Universidade Federal do Rio de Janeiro
گروه ب (خوب)
1. Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”
2. Universidade Federal de Minas Gerais
3. Universidade Federal de Sao Paulo (UNIFESP)
گروه ج (متوسط)
1. Pontificia Universidade Catolica do Sao Paulo (PUC-SP)
2. Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro-puc-rio
3. Pontificia Ve Catolica do Rio Grande do Sul
4. Universidade de Brasilia
5. Universidade do Estado do Rio de Janeiro(UERJ)
6. Universidade Estadual de Londrina
7. Universidade Federal da Bahia
8. Universidade Federal de Santa Catrina
9. Universidade Federal de Santa Maria
10. Universidade Federal de Sao Carlos
11. Universidade Federal de Vicosa
12. Universidade Federal do Ceara (UFC)
13. Universidade Federal do Parana (UFPR)
14. Universidade Federal do Pernambuco
15. Universidade Federal do Rio Grande do sul
16. Universidade Federal Fluminense
17. Universidad Federal de Juis de Fora

24) بلاروس
گروه ب (خوب)
1. Belarusian State Economics University
2. Belarusian State Polytechnical Academy (Belarusian National Technical University)
3. Belarusian State Technological University
4. Belarusian State University
5. Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
6. Belarusian-Russian State University
7. Gomel State University ‘FranciskSkorina’
8. Grodno State Agrarian University
9. Minsk State Linguistic University صرفاً رشته‌هاي ‌مرتبط با زبان و مترجمي زبانهاي روسي، انگليسي، آلماني، فرانسوي و اسپانياي
10. National Academy of Science of Belarus صرفاً مقطع دکتري
11. Polotsk State University
گروه ج (متوسط)
1. Belarus State Polytechnical Academy
2. Belarusian State University of Physical Culture
3. Belarusian State Agricultural Academy صرفاً در رشته‌هاي مرتبط با کشاورزي
4. Brest State Technical University در رشته‌هاي معماري وعمران تا دکتري، ساير رشته‌ها تا کارشناسي ارشد
5. Belarusian State Academy of Arts
6. Belarusian State Agrarian Technical University صرفاً رشته‌هاي ماشين‌آلات كشاورزي
7. Gomel State Technical University ‘Pavel Sukhoi’ (صرفاً مقطع‌ كارشناسي، رشته‌هاي مهندسي مكانيك، ساخت و توليد، برق (قدرت و كنترل
8. Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine مقاطع کارشناسي ارشد ودکتري صرفاً رشته‌هاي دامپزشکي و دامپروري

25) بلژیک
گروه الف (ممتاز)
1. Katholieke Universiteite leuven (catholic University of Leuven)
2. Rijksuniversiteitte Gent (State University of Ghent)
3. Universite de Liege (State University of Liege)
4. Universite Antwerpen (university of Antwep) UA
5. Virje universiteit Brussel (VUB)
6. free University of Brussels (ULB)
گروه ب (خوب)
1. Katholieke universiteit Brusslel (Catholic University of Brussels)
2. Faculte Universitaire Des Sciences Agronomiques De Gembloux (Faculty of Agricultural Sciences of Gembloux)
3. Limburgs Universitair Centrum (University Center of Limburg)
4. Fondation Universitaire Luxembourgeoise (Luxembourg University Foundation Arlon)
5. Faculte Universitaire Catholique De Mons (Catholic University Faculty of Mons)
6. Faculte Polytechnique De Mons (polytechnical Faculty of Mons)
7. Universite De Mons – Hainaut (University of Mons- Hainaut)
8. Facultes Universitaires Notre – Dame De La Paix (University of Namur)
9. Facultes Universitaires Saint – Louis (University Faculties Saint – Louis)
(گروه ج (متوسط
1. Europese Hogeschool Brussel (EHSAL)
1- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
2. Hogeschool Voor Wetenschapen Kunst (De Nayer Institute)
2- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
3. Universitet Hasselt
4. Vlerick (Leuven Gent) Management School
4- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
5. Hogeschool ‘Sint-Lukas’ Brussel
5- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
کليه مدارک صادره از دانشگاه های ذيل غير قابل بررسی و ارزشيابی است:
چنانچه نام دانشگاه يا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غير معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی می بايست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.
1. Global Business Academy
2. IMI

26) بلغارستان
گروه ب (خوب)
1. Technical University of Sofia صرفاً رشته های فنی مهندسی
2. Technical University of Gabrovo صرفاً رشته های فنی مهندسی
3. University of Architecture, civil Engineering & Geodesy صرفاً رشته های معماری، عمران، مهندسی آب، اقتصاد مهندسی، ماشین ها و رشته های وابسته
4. University of Chemical Technology & Metallurgy – Sofia صرفاً رشته های مهندسی شیمی، مواد و متالورژِی
5. Sofia University St. kliment Ohridski صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
گروه ج ( متوسط )
1. ST. Cyril & St. Methodius University of Veliko Turnovo (صزفاً تا مقطع کارشناسی ارشد)

27) بوسنی و هرزگوین
گروه ج (متوسط)
1. International University of Sarajevo صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد

28) پاکستان
گروه ج (متوسط)
1. National College of Arts (NCA) – Lahore
2. North West Frontier Province Agricultural University (NWFPAU)
3. North West Frontier Province University of Engineering & Technology (NWFPUET)
4. Quaid-I- Azam University, Islamabad (QAU)
5. University of Engineering & Technology, Lahore (UETL)
6. University of Sindh (SU)
7. University of the Punjab ,Lahore (PU)
8. Water Resources Engineering University of Engineering & Technology, (Lahore)
گروه د(ضعيف)
1. Balochistan University of Engineering & Technology (BUET)
2. Balochistan University of Information Technology, Engineering & Management Sciences, Quetta
3. Comsats Institute of Information Technology
4. Faculty of Commerce-M.com Campus (Abu Bakar Block, Garden Town, LHR.),
5. Government College University _Lahore (G.C.U)
6. International Center for Chemical & Biological Sciences (University of Karachi)
7. International Islamic University, Islamabad (IIUI)
8. Lahore College for Women University ,Lahore
9. Lahore University of Management Sciences (LUMS)
10. National University of Sciences and Technology, Karachi.
11. NED University of Engineering and Technology, Karachi
12. Punjab College of Commerce (City Campus, Lahore), University of Central Punjab (UCP)
13. Punjab College of Commerce (161-C Muslim Town, Lahore) ,University of Central Punjab (UCP)
14. Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science &Technology ,Karachi.
15. University of Agriculture, Faisalabad
16. University of Peshawar (PUP)
17. University of Balochistan ,Quetta
18. University of Central Punjab (UCP)

29) پرتغال
گروه الف (ممتاز)

1. Universidade do Porto (University of Porto)
2. Universidade Nova de Lisboa (New University Lisbon)
3. Universidade de Coimbra (University of Coimbra)
گروه ب (خوب)
1. Universidad Catolica Portuguesa, lisboa
2. Universidade de Lisboa (University of Lisbon)
3. Universidade de Minho
4. Universidad Tecnica de Lisboa (Technical University of Lisbon)
گروه ج (متوسط)
1. Universidade de Beira interior (University of Beira Interior)
2. Universidade de aveiro (University of Aveiro)
3. Universidade do Algarve (University of the Algarve)
گروه د (ضعيف)
1. Instituto Superior de Contabilidade e Administraḉão – ISCA
2. Instituto Superior de Engenharia do Porto – ISEP
3. Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras – ESTGF

30) ناجیکستان
گروه د(ضعيف)
1. Khujand State University ‘B. Gafurov’
2. Russian – Tajik (Slavonic) University صرفاً در رشته‌هاي علوم انساني
3. Tajik Physical Training Institute
4. Tajik State Agricultural University
5. Tajik State Institute of Languages
6. Tajik State National University
7. Tajik State Pedagogical University
8. Tajik State University of Commerce
9. Tajik Technical University (M.S.Osimi)
10. Tajikistan Academy of Pedagogical Sciences
11. Tajikistan Academy of Sciences

31) تایلند
گروه الف (ممتاز)
1. Asian Institute of Technology
2. King Mongkut’s University of Technology Thonburi
گروه ب (خوب)
1. Chiang Mai University
2. Chulalongkorn University
3. Mahidol University
4. Assumption University

32) تایوان
گروه الف (ممتاز)
1. National Sun Yat-Sen University
2. National Taiwan University (NTU)
3. Ntional Tsinghua University
گروه ب (خوب)
1. Chang Gung University
2. National Central University
3. National Cheng Kung University
4. National Chengchi University
5. National Chiao Tung University
6. National Taiwan Normal University
7. National Taiwan University of Science And Technology
8. National Yang Ming University

33) ترکیه
گروه الف (ممتاز)

1. Bilkent University
2. Bogazici University
گروه ب (خوب)
1. Hacettepe University
2. Istanbul University
3. Gazi Universitesi
4. Sabanci University
5. KOC University
6. Istanbul Technical University
7. Middle East Technical University
گروه ج (متوسط)
1. Dokuz Eylul Universitesi
2. Ege Universitesi
3. Karadeniz University of Technology
4. Marmara Universitesi
5. Cukurova Universitesi
6. Anadolu University
7. Ataturk University
8. Ankara University
9. Mimar Sinan University
10. Yildiz Technical University

34) تونس
گروه ب (خوب)
تونس
1. جامعه الزیتونه
2. جامعه تونس
گروه د(ضعيف)
1. University de Tunis el Manar (جامعه تونس المنار)

35) چک
گروه الف (ممتاز)
1. Charles University in Prague

گروه ب (خوب)
1. Czech Technical University In Prague
2. Czech University of Life Sciences Prague صرفاً رشته های کشاورزی و منابع طبیعی – جنگل، شیلات، دامداری و رشته های وابسته
3. Palacky University in Olomoue
4. Brno University of Technology
5. university of Economics Prague
6. Masaryk University
گروه ج (متوسط)
1. University of South Bohemia
2. University of West Bohemia

36) چین
گروه الف (ممتاز)
استان Shanghai
1. Fudan University
2. Shanghai International Studies University صرفاً در رشته‌های زبان‌های خارجی و زبان چینی
3. Shanghai Jiao Tong University
استان Jiangsu
1. Nanjing University
استان Beijing
1. Beihang University (Aerospace Science and Technology صرفاً در رشته هوافضا)
2. Peking University
3. Chinese Academy of Agricultural Sciences
4. Tsinghua University
5. University of Chinese Academy of Sciences
استان Guangdong
1. Sun Yat-sen University
استان Hangzhou
1. Zhejiang University
استان Anhui
1. University of Science and Technology of China

گروه ب (خوب)
استان Beijing
1. Beihang University (former BUAA)
2. Beijing Foreign Studies University
3. Beijing Institute of Technology
4. Beijing Jiao tong University
5. Beijing Language & Culture University
6. Beijing Normal University
7. Beijing University of Technology
8. Beijing University of Chemical Technology صرفاً در رشته های فنی
9. Beijing University of Chinese Medicine
10. Beijing University of Posts and Telecommunications
11. China Agricultural University
12. China University of political Sciences & Law صرفاً در رشته های علوم سیاسی و حقوق در گرایش های مختلف
13. China University of Petroleum – Beijing
14. Minzu University of China
15. Renmin (People’s) University of China
16. University of Science and Technology Beijing
17. University of International Business and Economics (UIBE)
استان Fujian
1. Xiamen University
استان Guangdong
1. Guangdong University of Foreign Studies
2. Guangzhou University
3. Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School
4. Jinan University
5. Shenzhen University صرفاً تا مقطع کارشناسی
6. South China University of Technology
استان Heilongjiang
1. Harbin Institute of Technology
2. Harbin Engineering University
3. Heilongjiang University
استان Hubei
1. China University of Geosciences
2. Huazhong University of Science and Technology
3. Huazhong Normal University (former Central China Normal University)
4. Central China Agricultural University, Huazhong
5. Wuhan University
6. Wuhan University of Technology
استان Jiangsu
1. Nanjing Forestry University
2. Nanjing Agricultural University
3. Nanjing Normal University
4. Nanjing Southeast University
5. Nanjing University of Science and Technology
6. Nanjing University of Astronautics and Aeronautics (NUAA) صرفاً در رشته هاي هوا و فضا
7. Hohai University
8. University of Electronic Science and Technology of China (Hefei)
استان Jilin
1. Jilin University
استان Liaoning
1. Dalian University of Technology
استان Shaanxi
1. North Western Polytechnic University –China
2. Xi’an Jiaotong University
استان Shanghai
1. East China University of Science and Technology
2. East China Normal University
3. Donghua University
4. Tongji University
5. University of Shanghai for Science and Technology (USST)
6. Shanghai University
استان Shandong
1. China University of Petroleum – Shandong
2. Ocean University of china
3. Shandong University
استان Sichuan
1. Sichuan University
استان Tianjin
1. Nankai University
2. Tianjin University

37) دانمارک
گروه الف (ممتاز)
1. Aarhus Universitet (University of Aarhus)
2. Danmarks Tekniske Universitet (Technical University of Denmark)
3. Kobenhavns Universitet (University of Copenhagen)
4. University of Southern Denmark
5. Aalborg Universitet (Aalborg University)
6. Arkitektskolen i Åarhus (The Aarhus School Architecture)
گروه ب (خوب)
1. Danmarks Laererhojskole (Royal Danish School of Educational Sciences)
2. Det Kgl. Danske Kunstakademi (The Royal Danish Academy of Fine Arts)
3. Handelshøjskolen i Åarhus (The Aarhus School of Business and social sciences)
4. Handelshojskolen i Kobenhavns (Copenhagen Business School)
5. Den Kongelige Veterinaer OG Landbohoejskole (Royal Veterinary and Agricultural University)
6. Roskilde Universitet Center (Roskilde University)
7. Royal School of Library and Information Science
گروه ج (متوسط)
1. IT University of Copenhagen صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
2. VIA University college صرفا تا مقطع کارشناسی ارش

38) روسیه
گروه الف (ممتاز)
1. Bashkir State University, (Ufa)
2. Bauman Moscow State Technical University (National Research)
3. Gubkin Russian State University of oil and Gas, (Moscow)po
4. Kazan (Volga Region) Federal University
5. Kazan National Research Technical University – KAI named after A.N.Tupplev, (Kazan)
6. Kazan National Research Technological University, (Kazan)
7. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, (Nizhni Novgorod)
8. Lomonosov Moscow State University
9. Moscow institute of Physics and Technology
10. Moscow State Institute of International Relations, MGIMO University
11. Moscow State University of Civil engineering(MGSU), Moscow
12. National Mineral Resources University ,(Saint Petersburg)
13. National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow
14. Russian Academy of Sciences
15. Russian State Agrarian University – MTAA, named after K.A. Timiryazev
16. Moscow Aviation Institute (National Research University), (Moscow)
17. Russian state Hydro meteorological University , (Saint Petersburg)
18. Russian state University of physical Education Sport, youth and Tourism (Moscow)
19. Saint Petrsburg State Polytechnic University, (Saint Petersburg)
20. Saint Petrsburg State University, (Saint Petersburg)

گروه ب (خوب)
1. All-Russian State University of Cinematography named after S.A. Gerasimov, (Moscow)
2. Astrakhan State Technical University, (Astrakhan)
3. Astrakhan State University
4. Far Eastern Federal University (Vladivostok)
5. Far Eastern State Technical Fisheries University (Vladivostok)
6. Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad)
7. Kaliningrad State Technical University, (Kaliningrad)
8. Kuban State Agrarian University, (Krasnodar)
9. Kuban State University of Technology
10. Kuban State University, (Krasnodar)
11. Lomonosov Moscow State University of Fine Chemical Technology
12. Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology (Skryabin)
13. Moscow State Automobile and Road Technical University – “MADI”
14. Moscow State Conservatory named for P.I. Tchaikovsky
15. Moscow State Forest University, (Moscow)
16. Moscow State Pedagogical University, (Moscow)
17. Moscow State University of Culture and Arts
18. Moscow State University of Design & Technology
19. Moscow State University of Food Production
20. Moscow State University of Geodesy and Cartography
21. Moscow State University of Railway Engineering – MIIT, (Moscow)
22. National Research Belgorod State University – BelSu, (Belgorod)
23. National Research Irkutsk State Technical University
24. National Research Mordovia State University named after NP Ogareva

25. National Research Nuclear University ”MEPhI”
26. National Research South Ural State University, (Chelyabinsk)
27. National Research Tomsk Polytechnic University
28. National Research Tomsk State University, (Tomsk)
29. National Research University “Higher School of Economics”
30. National Research University of Electronic Technology (MIET), (Zelenograd)
31. National University of Science and Technology “MISIS” (Moscow)
32. North Caucasian Federal University (Stavropol)
33. North-Eastern Federal University named after M.K.Ammosov (Yakutsk)
34. North Ossetian State University (Vladikavkaz)
35. Northern (Arctic) Federal University named after M.V.Lomonosov (Arkhangelsk)
36. Novosibirsk State Technical University, (Novosibirsk)
37. Novosibirsk State University (National Research), (Novosibirsk)
38. Peoples’ Friendship University of Russia, (Moscow)
39. Perm National Research Polytechnic University, (Perm)
40. Perm State University (National Research), (Perm)
41. Plekhanov Russian University of Economics, (Moscow)
42. Pushkin State Russian Language Institute, (Moscow)
43. Russian New University (صرفاً دوره های کارشناسی علوم انسانی)
44. Russian State University for the Humanities, (Moscow)
45. Russian State University of Trade and Economics, (Moscow)
46. Russian State University of Tourism and Services
47. Samara State Aerospace University named after Academician SP Queen – National Resarch University
48. Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov’
49. Saratov State University named after N.G.Chernyshevsky (National Research), (Saratov)
50. Siberian Federal University (Krasnoyarsk)
51. Skolkovo Instiute of Science & Technology
52. Southern Federal University (Rostov-on-Don)
53. St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics
54. St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation,
55. St. Petersburg State University of Technology and Design
56. State Petroleum Technological University (Ufa)
57. State Technical University (Voronezh)
58. State University of Land Use Planning, (Moscow)
59. Synergy University (Moscow) (صرفاً دوره های کارشناسی علوم انسانی)
60. Ufa State Aviation Technical University, (Ufa)
61. Ural Federal University (named after B.N.Yeltsin) (Yekaterinburg)

گروه ج (متوسط)
1. Admiral Makarov State Maritime Academy, (Saint Petersburg)
2. Baltic State Technical University named after Ustinov, (Saint Petersburg)
3. Bashkir State Pedagogical University named after M.Akmulla
4. Bonch-Bruevich Saint – Petersburg State University of Telecommunications, (Saint Petersburg)
5. Chechen State University (Grozni)
6. Chelyabinsk State Institute of Culture and Arts
7. Dagestan State University, (Makhachkala)
8. Don State Technical University, (Rostov-on-Don)
9. Financial University under the Government of the Russian Federation, (Moscow)
10. Gnesins Russian Academy of Music, (Moscow)
11. Herzen State Pedagogical University of Russia, (Saint Petersburg)
12. Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, (St. Petersburg)
13. Moscow Institute of Architecture – MARKHI (State Academy), (Moscow)
14. Moscow Institute of Electronics and Mathematics (Technical University) “MIEM”
15. Moscow State Agricultural University named after V.P.Goryachkin
16. Moscow State Industrial University, (Moscow)
17. Moscow State Institute of Radio-engineering, Electronics and Automation (Technical University),
18. Moscow State Linguistic University, (Moscow)
19. Moscow State Mining University, (Moscow)
20. Moscow State Technological University “Stankin”
21. Moscow State Textile University named after A.N.Kosygin
22. Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI)
23. Moscow State University of Mechanical Engineering – “MAMI”
24. Moscow State University of Printing Arts, (Moscow)
25. Moscow State University of Technology and Management (MSUTM)
26. Moscow Technical University of Communications and Informatics
27. Murmansk State Technical University
28. National Research Irkutsk State Technical University, (Irkutsk)
29. Nizhni Novgorod State Technical University – Alekseev (صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد در رشته هاي فني ومهندسي)
30. Ogarev Mordovia State University (National Research), (Saransk)
31. Russian State Social University, (Moscow)
32. Russian University of Theatre Arts “GITIS”, (Moscow)
33. Saint Petersburg Electrotechnical University “LETI”
34. Saint Petersburg State Conservatory named after N.A.Rimsky-Korsakov
35. Saint Petersburg State Forest Technical University, (Saint Petersburg)
36. Saint Petersburg State Agrarian University, (Saint Petersburg)
37. Saint Petersburg State Institute of Technology (Technical University)
38. State Petersburg State Transport University, (Saint Petersburg)
39. Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
40. Saint Petersburg State University of Engineering and Economics “Engecon”
41. Samara State Technical University, (Samara)
42. Saratov State Technical University named after Y.A.Gagarin
43. South-West State University, (Kursk)
44. St. Petersburg State University of Economics and Finance (FINEC)
45. State Marine Technical University of St. Petersburg, (Saint Petersburg)
46. State University of Management, (Moscow)
47. Stroganov Moscow State University of Arts and Industry, (Moscow)
48. Tambov State Technical University
49. Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, (Tomsk)
50. Ural state technical university
51. Voronezh State University, (Voronezh)
52. Volgograd State Technical University (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد)

گروه د(ضعيف)
1. Dagestan State Agricultural Academy صرفاً در رشته‌هاي کشاورزي، دامپزشکي و علوم ‌پايه مربوط
2. Dagestan Technical University
3. Kazan State Power Engineering University صرفاً در رشته‌هاي مهندسي برق (قدرت و الکترونيک) و نيروگاه‌هاي حرارتي
4. Voronezh State University of Architecture & Civil Engineering

39) رومانی
گروه الف (ممتاز)
1. Emil Racovita, Instiute of speleology – The Romanian Academy صرفاً در رشته‌هاي وابسته به غارشناسي و علوم جانوري
گروه ب (خوب)
1. Alexandru Ioan Cuza University in Iasi
2. Polytechnica University of Bucharest صرفاً رشته های فنی و مهندسی
3. university of Bucharest
گروه ج (متوسط)
1. Babes- Bolyai University
2. Bucharest University of Economic Studies
3. Sapientia Hungarian University of Transylvania (صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)

40) نیوزلند (زلاند نو)
گروه الف (ممتاز)
1. The University of Auckland
2. University of Otago
گروه ب (خوب)
1. Massey University
2. University of Canterbury
3. University of Waikato
4. Victoria University of Wellington
5. Lincoln University
گروه ج (متوسط)
1. Auckland University of Technology
2. Christchurch Polytechnic
3. Manukau Institute of Technolgy
4. Messay University-Wellington
5. Nelson Marlborough Institute of Technology
6. Northland Institute of Technology
7. Otago Polytechnic
8. Southern Institute of Technology
9. Tairawhiti Polytechnic
10. Unitec New Zealand
11. Universal College of Learning (UCOL)
12. Waiariki Institute of Technology
13. Waikato Institute of Technology
14. Wellington Institute of Technology
15. Whitireia Community Polytechnic

41) ژاپن
گروه الف (ممتاز)
1. Hokkaido University
2. Keio University
3. Kyoto University
4. kyushu University
5. Nagoya University
6. Osaka University
7. The University of Tokyo
8. Tohoku University
9. Tokyo Institute of Technology
10. University of Tsukuba
گروه ب (خوب)
1. Chiba University
2. Hiroshima University
3. Kanazawa University
4. Kobe University
5. Kumamoto University
6. Nagasaki University
7. Niigata University
8. Okayama University
9. Osaka City University
10. Shinshu University
11. Tokyo Metropolitan University
12. Tokyo University of Agriculture and Technology
13. Waseda University
14. Yokohama City University
گروه ج (متوسط)
1. Aoyama Gakuin University
2. Doshisha University
3. Gifu University
4. Gunma University (Gunma Daigaku)
5. Ibaraki University (Ibaraki Daigaku)
6. Kagoshima University
7. Kyushu Institute of Technology (Kyushu Kogyo Daigaku)
8. Muroran Institute of Technology (Muroran Kogyo Daigaku)
9. Nihon University (Nihon Daigaku)
10. Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine (Obihiro Chikusan – Daigaku)
11. Ritsumeikan University
12. Saitama University
13. Tokyo University of Science (Tokyo Rika Daigaku)
14. Sophia University (Jochi Daigaku)
15. Temple University (Japan Campus)
16. The Graduate University for Advanced Studies (Sogo Kenkyu Daigakuin Daigaku)
17. The University of Electro – Communications (Denki Tsushin Daigaku)
18. Tokai University (Tokai Daigaku)
19. Utsunomiya University (Utsunomiya Daigaku)
20. Yamaguchi University (Yamaguchi Daigaku)
21. Yokohama National University (Yokohama Kokuritsu Daigaku)

42) سنگاپور
گروه الف (ممتاز
1. Nanyang Technological University (NTU)
2. National University of Singapore
گروه ج (متوسط)
1. Singapore University of Technology and Design (SUTD)
صرفاً دانشكده فناوري اطلاعات (Information Systems Technology and Design)

43) سودان
گروه ج (متوسط)
1. Omdurman Islamic University (Jameat omdurman Islamic)
2. University of khartoum (Jameat Al-khartoum)

گروه د(ضعيف)
1. Al Zaiem Al Azhari University (Jameat Al-Ziem Al-Azhari)
2. Al-Neelain University (Jameat Al-Neelain)
3. International University of Africa (Jameat Al-Ifriqya Al-Alamiyyah)
4. Khartoum International Institute for Arabic Language (معهدالخرطوم الدولي للغهالعربيه)
5. Shendi University (Jameat Shendi)
6. Sudan University of Science and Technology (Jameat Al-Sudan LlellolomWal Technologia)
7. University of Gezira (Jameat Al-Gezira)
8. University of Juba (Jameat Juba)
9. University of the Holy Quran and Islamic science (Jameat Al-Quraan Al-Kareem wal-Derasat Al-Islamia)

44) سوریه
گروه ب (خوب)
1. جامعه البعث
2. جامعه تشرين
3. جامعه حلب
4. جامعه دمشق

45) سوئد
گروه الف (ممتاز)
1. Lunds universitet (Lund University)
2. Uppsala Universitet (Uppsala University)
3. Kungliga Tekniska Högskolan — KTH (Royal Institute of Technology)
4. Stokholm Universitet (Stockholm University)
5. Göteborgs Universitet (Goteborg University)
6. Chalmers tekniska hogskola (Chalmers University of Technology)
7. Umeå universitet (Umea University)
8. Linköpings universitet (Linkopings University)
9. Karolinska institutet (The Karolinska Institute)
10. Lulea Tekniska Universitet (Lulea University of Technology)
11. Sveriges Lantbruksuniversitet — SLU (The Swedish University of Agricultural Sciences)
گروه ب (خوب)
1. Handelshögskolan i Stokholm (Stockholm School of Economics)
2. Mittuniversitetet (Mid- Sweden University)
3. Malmö Högskola (University College of Malmö)
4. Karlstads universiteit(kau)
5. Linne universitetet(lnu)
6. Orbero universitet(ou)
7. Blekinge Tekniska Högskola (Blekinge Institut of Technology)
8. Gmnastik-och idrottshogskolan(gih)
9. University College of Boras (Hogskolan Boras)
10. Högskolan I Halmstad (Halmstad University College)
11. Högskolan i Skövde (Skövde University College)
12. Högskolan Vast(hv)
13. Södertörns högskola (Södertörn University Colleg)
14. Högskolan I Gävle (University College of Gävle)
15. Mälardalens Högskola (University College of Mälardalens)
16. Högskolan I Jönköping (Jönköping University College)

گروه ج (متوسط)
1. Högskolan I Kristiandstad (Kristiandstad University College) صرفا تا کارشناسی ارشد
2. Konstfack (University College of ArtsT Crafts and design) صرفا تا کارشناسی ارشد
3. Högskolan Dalarna (Dalarna University College) صرفا تا کارشناسی ارشد
4. örebrö Universitet (University of örebrö)
5. Kungliga Konsthögskolan صرفا تا کارشناسی ارشد
6. Kungl. Musikhogskolan I Stockhplm(kmh) صرفا تا کارشناسی ارشد
7. Operahogskolan o Stockholm صرفا تا کارشناسی ارشد
8. Stockholms dramatiska hogskola صرفا تا کارشناسی ارشد
9. Beckmans designhogskola(bda) صرفا تا کارشناسی ارشد
10. Gammelkroppa skogsskola(gss) صرفا تا کارشناسی ارشد
11. Stockholms Musikpedagogiska Institut(smi) صرفا تا کارشناسی ارشد
12. World Maritime University

46) سوئیس
گروه الف (ممتاز)
1. École Polytechnique Federale of Lausanne
2. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)
3. Universita della Svizzera Italiana
4. Université de Fribourg (Fribourg University)
5. Université de Neucahtel (Neucahtel University)
6. University of Basel
7. University of Bern
8. University of Geneva
9. University of Lausanne
10. University of Zurich

گروه ب (خوب)
1. University of St Gallen (HSG)
گروه ج (متوسط)
1. Ecole Hoteliére de Lausanne صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد و در رشته هتلداري
2. Haute Ecoled’Ingenierieet de Gestion du Canton de Vaude صرفاً تا کارشناسي
3. Haute Ecole Spécialiséé de Suisse Occidentale صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد
4. Scuola Universitaria della Svizzera italiana (SUPSI) صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد و در دپارتمان‌هاي مهندسي
5.
1. University of Art and Design Lausanne
گروه د(ضعيف)
1. Haute Ecole d’Ingenierieet de Gestion du Canton de Vaude
2. Haute Ecole Spécialiséé de Suisse Occidentale

47) صربستان
گروه ب (خوب)
صربستان
1. University of Belgrade
گروه د(ضعيف)
1. Singidunum University
2. Megatrend University

48) عراق
گروه ب (خوب)
1. الجامعه التکنولجيه
2. جامعه بصره
3. جامعه بغداد
گروه د(ضعيف)
1. الجامعة القادسي
2. جامعه اهل البيت Ahlulbait University

49) عربستان
گروه الف (ممتاز
عربستان
1. King Fahad University of Petroleum and Mineral
2. King Saud University
گروه ب (خوب)
1. جامعه ام القري
2. مکتب عبدالعزيز
3. Al-Imam Mohamad Ibn Saud Islamic University

50) عمان
گروه ب (خوب)
1. جامعه السلطان قابوس
گروه د(ضعيف)
1. جامعه الشرقيه
2. جامعه صحار
3. کليه مزون للاداره والعلوم التطبيقيه
4. کليه الشرق الاوسط لتقنيه المعلومات
5. کليه مجان (Majan Colleg)

51)فرانسه
گروه الف (ممتاز)

1. Universite de Gronoble I – Joseph fourier
2. Universite de Gronoble II – Pierre-Mendes-france
3. Universite de Gronoble III – universite Stendhal
4. Universite de Lille I – Sciences et Technologies
5. Universite de Lille II- droit et santé
6. Universite de Lille III – Charles de Gaulles
7. Universite de Lyon I – Claud bernard
8. Universite de Lyon II – lumiere lyon 2
9. Universite de lyon III – jean Moulin
10. Universite de Montpellier I
11. Universite de Montpellier II
12. Universite de Montpellier III- Paul vallery
13. Universite de Nancy I
14. Universite de Lorraine
15. Universite de Nice Sophia Antipolis
16. Universite de Renne I
17. Universite de Renne II
18. Universite de Rouen – Haute Normandie
19. Universite de Metz
20. Universite de Toulouse I – capitol
21. Universite de Toulouse II – jean Jaures le mirail
22. Universite de Toulouse III- Paul Sabatier
23. Universite de Aix-Marseille
24. Universite de Poitier
25. Universite Jean monnet Saint-etienne
26. Universite de Strasbourg
27. Universite de Bourgogne,Dijon
28. Universite de Clermont-Ferrand(I-II)
29. Universite de Nantes
30. Universite de Franch-Comte,Besancon
31. Universite de la Rechelle
32. Universite de Bordeaux I
33. Universite de Bordeaux II
34. Universite de Bordeaux III
35. Universite de Bordeaux IV
36. Universite paris 1 Pantheon – Sorbonne
37. Universite Pantheon-assas(Paris 2)
38. Universite Sorbonne nouvelle – paris III
39. Universite paris-sorbonne-paris IV
40. Universite paris Descartes-Paris V
41. Universite Pierre et Marie Curie (UPMC) – Paris 6
42. Universite Paris Diderot (paris VII)
43. Universite paris Dauphine – Paris 9
44. Universite Paris Ouest Nanterre la defence – Paris X
45. Universite paris sud – paris 11
46. Universite Paris XII
47. Universite Paris XIII
48. Universite de Caen
49. Universite de Cergy-Pantoise
50. Universite de Limoges
51. Universite de Pau
52. Universite de Perpignan
53. Universite de Picardie Jules – Verne
54. Universite de Reims Champagne – Ardenne
55. Universite de Technologie de Compiegne (UTC)
56. Universite de Technologie de Troyes
57. Universite de Toulon et du Var
58. Universite Francois Rabelais de Tour
59. Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard
60. Museum national d’Histoire Naturelle
61. Agro Paris tech
62. Ecole centrale superieure de Lyon
63. Ecole centrale superieure,Paris
64. Ecole centrale de Nantes
65. Ecole polytechnique-paristech
66. Ecole polytechnique universitaire de Marseille
67. Ecole national superieure كليه مدارس عالي دولتي
• Ecole Nationale Superieure des Telecommunications (telecom ParisTech)
• Ecole Nationale Superieure Agronomique de Montpellier
• Ecole Nationale Superieure d’Ingenieurs de Caen
• Ecole Nationale Superieure des Arts et Metiers ENSAM
• Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier
• Ecole Nationale Superieure des Arts et Industries de Strasbourg
• Ecole Nationale Superieure des Mines de Nantes
• Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint Etienne
• Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille
• Ecole Nationale Superieure des Sciences de l’Information et des Bibliotheques
• Ecole Nationale Superieure de chimie de Paris
• Ecole Nationale Superieure de l’Electronique et de ses Applications
• Ecole Nationale Superieure de l’Electrotechniqued’Electronique d’Information d’Hydraulique et des Telecommunications
• Ecole Nationale Superieure de Mecanique et d’Aerotechnique
• Ecole Nationale Superieure de Ceramique Industrielle
• Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs
• Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Grenoble
• Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris La Villette
• Ecole Nationale Superieure d”art Villa Arson
• Ecole Nationale Superieure d’Electronique Informatique et de Radiocommunications Bordeaux ENSEIRB MATMECA
• Ecole Nationale Superieure Sciences Appliquees et de Technologie
• Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Versailles
• Ecole Nationale Superieure Agronomique de Toulouse
• Ecole Nationale Superieure du Petrole et des Moteurs
• Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts de Lyon
• Ecole Nationale Superieure des Metiers de l’Image et du Son La Femis
• Ecole Nationale Superieure du Paysage
• Ecole Nationale Superieure des Ingenieurs en Arts Chimiques et Technologique
• Ecole Nationale Superieure Louis Lumiere
• Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Lyon
• Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris Belleville
• Ecole Nationale Superieure d’Architecture Paris Val de Sein
• Ecole Nationale Superieure d’Art de Nancy
• Ecole Nationale Superieure d’Ingenieurs de Limoge
• Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Nante
• Ecole Nationale Superieure des Arts Appliques et des Metiers d’Art Olivier de Serres
• Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts
• Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Clermont Ferrand
• Ecole Nationale Superieure de Chimie de Biologie et de Physique Bordeaux
• Ecole Nationale Superieure d’Arts Paris Cergy
• Ecole Nationale Superieure d’Art de Dijon
• Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris Malaquais
• Ecole Nationale Superieure des Arts et Techniques du Theatre
• Ecole Nationale Superieure de Chimie de Moulhouse
• Ecole Nationale Superieure d’Informatique et de Mthematiques Appliquees de Grenoble
• Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Bretagne
• Ecole Nationale Superieure des Industries Chimiques de Nancy
• Ecole Nationale Superieure des Arts ENSA Limoges
• Ecole Nationale Superieure des technologies et Industries du Bois
• Ecole Nationale Superieure de Geologie ENSG
• Ecole Nationale Superieure de la Photographie
68. Ecole normale superieure de Lyon
69. Ecole normale superieure de paris (ENS paris)
70. Ecole normale superieure de cachan
71. Ecole superieure d’Electricite (Supelec)
72. Ecole National des Ponts et chausses(ecole des ponts paristech)
73. کلیه(INSA (Institut National de Sciences Appliques ها
74. Institut National des Telecommunications (INT)
75. Institut National Polytechnique de Gronoble
76. Institut National polytechnique de Lorraine
77. Institut National Polytechnique de Toulouse
78. Institut national de la recherché agronomique

گروه ب (خوب)
1. Universite d’Avignon
2. Universite d’Evry-val-d’Essonne
3. Universite d’Orlea
4. Universite de Angers
5. Universite de Bretagne Occidentale
6. Universite de Corse Pascal Paoli
7. Universite de Haute-Alsace Mulhouse
8. Universite de Havre
9. Universitede Maine – le mans
10. Universite de Savoie(chambery)
11. Universite de Valenciennes et du Hainut-Cambresis
12. Universite de Versailles Saint – Quentin-en Yvelines
13. Ecole d’ Architecture de la ville& des Territoires a Marne la Vallée (Tolbiac)
14. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
15. Ecole d’ingénirurs en Génie des Systémes Industriels
16. Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Batiment et de I ‘Industrie
17. Ecole Superieure d’ Architecture
18. Institiut Supérieure de Mécanique de Paris صرفا تا کارشناسی ارشد
19. Ecole d’architecture de Paris – Belleville صرفا تا کارشناسی ارشد

گروه ج (متوسط)
1. Universite Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII)
2. Universite Paris – est
3. Universite d’artois
4. INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales)
5. Audencia Nantes Ecole de Management صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
6. CERAM Sophia Antipolis صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مدیریت، تجارت، بازرگانی، اداری و مالی
7. Clermont Graduate school of Management صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
8. Conservatoire Nationale des Arts et Metiers
9. Ecole de Management de Lyon صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
10. Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC) صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته تجارت
11. Ecole Pratique des Hautes Etudes
12. Ecole Supérieure de Commerce de Reims صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت
13. Ecole d’Architedcture de Paris-Val-de-Sein صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
14. Ecoles des Hautes Etudes Commerciales (Groupe HEC) صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و اقتصاد
15. Ecole Supérieur de Commerce de Montpelier صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های علوم اقتصادی
16. Ecole Supérieur de Commerce de Rouen صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
17. Ecole Supérieur de commerce de Toulouse صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
18. Ecole Supérieur d’ingénieurs des travaux de la construction de Caen صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
19. Ecole Superieure d’ Electronique de l’ oust (ESEO) (…،پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی کیفی رساله، درخواست مقاله
20. Ecole Supérieure de Commerce Bretagne- Brest
21. Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
22. Ecole Superieure d’Ingénieurs en Génie électrique صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
23. Ecole Supérieure d’Optique (ESO) صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی برق، مخابرات، فیزیک و اپتیک
24. Ecole Supérieure Libre des Sciences Commercials Appliquées (ESLSCA) صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و مدیریت
25. ESSEC Business School رشته تجارت قابل قبول است Master specialize کلیه مدارک به غیر از مدرک .
26. Euromed Marseille (Ecole de Management) صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
27. Grenoble école de Management صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و صرفا مدارک منتهی به دیپلم ملی فرانسه مورد تایید است.مدارک دوره های منتهی به دیپلم داخلی این مدرسه ارزشیابی نمی شوند.
28. INSEAD (Institut Européend’ Administration des Affaires)
29. Institut de Physique du Globe de Paris
30. Institut de Préparation à l’Administrationet à la gestion (IPAG) صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
31. Institut Supérieure d’Agriculture (ISA) صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
32. Institut Supériur d’Electronique de Paris (ISEP) صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های کامپیوتر، الکترونیک و مخابرات
33. Institut Supériure des Matérieuxet Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS) صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی مواد و مکانیک
34. Paris Graduate School of Management صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت
35. Rennes International Business School صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های تجارت و بازرگانی
36. Skema Business School صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
37. Ecole de Designe Nantes Atlantique

گروه د(ضعيف)
1. Ecole de Management Léonard de Vinci
2. Ecole Internationale de creation audiovisuelle et de réalistion صرفا تا مقطع کاردانی
3. Ecole Supérieure d’ingénieurs Léonard de Vinci
4. Groupe école Supérieure de commerce Chambéry Savoie صرفا تا مقطع کاردانی
5. Institut International de Multimédia Léonard de Vinci ( پس از بررسی کیفی ( اخذ آزمون
6. Eurecom Sophia Antipolis صرفا در صورتی که دوره ها به صورت مشترک با مدرسه عالی مخابرات پاریس و پلی تکنیک فدرال لوزان سوئیس برگزار شود قابل ارزشیابی است

52) فنلاند
گروه الف (ممتاز)

1. Aalto University
2. University of Turku
3. University of Oulu
4. University of Eastern Finland
5. University of JYVASKYLA
6. University of Tampere
7. Tampere University of Technology
8. Abo Akademi University
9. Lappeenranta University of technology

گروه ب (خوب)
1. University of Helsinki
2. University of Lapland
3. University of Vassa
4. Hanken Svenska Handelshogskolan(Hanken School of Economics)
5. University of Art Helsinki

گروه ج (متوسط)
1. HAAGA-HELIA University of Applied Science صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد –
2. Helsinki Metropolia University of Applied Science

گروه د(ضعيف)
1. Arcada University of Applied Science
2. HAMK University of Applied Science
3. Humak University of Applied Science
4. Kymenlaaks University of Applied Science
5. Lahti University of Applied Science
6. Lapland University of Applied Science
7. Laurea University of Applied Science
8. Mikkeli University of Applied Science
9. Novia University of Applied Science
10. Oulu University of Applied Science
11. Saimaa University of Applied Science
12. Satakunta University of Applied Science
13. Savonia University of Applied Science
14. Seinajoki University of Applied Science
15. Tampere University of Applied Science
16. Turku University of Applied Science
17. Vaasa University of Applied Science
18. Aland University of Applied Science

53) فیلیپین

گروه ب (خوب)
1. Ateneo de Manila University, Quezon City
2. De la sale University, Manila
3. University of the Philippines, Manila
4. University of the Philippines, Diliman-Quezon City
5. University of the Philippines, Los Banos
6. International Rice Research Institute (IRRI)

گروه ج (متوسط)
1. Ateneo De Davao University, Davao City
2. Ateneo De Naga, University
3. Central Philippine University, Holy City
4. College of the Holy Spirit of Manila, Manila
5. Mapua Institute of Technology (MIT), Manila
6. Miriam College Foundation, Quezon City
7. Philippine Normal University
8. Saint Louis University Baguio City
9. Silliman University, Dumaguete City
10. St Scholastica’s College, Manila
11. St. Paul University Manila
12. University of San Jose – Recoletos
13. University of Santo Tomas
14. Araneta University (AU), Metro manila

54) قبرس
گروه ج (متوسط)
1. Eastern Mediterranean University
2. Near East University صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
3. University of Cyprus صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

گروه د(ضعيف)
1. Cyprus College
2. Cyprus International University
3. European University Cyprus
4. European University of Lefke
5. Girne American University
6. Inter College
7. The Philips College
8. University of Nicosia

55) قرقیزستان
گروه د(ضعيف)
1. Kyrgyz National University of Jusup Balasagyn
2. Kyrgyz-Russian Slavic University
3. Kyrgyz Technical University ‘I.Razzakov’

56) قزاقزستان
گروه د(ضعيف)

1. Al Farabi Kazakh State National University
2. Almaty State University “Abai”
3. Kazakh Abylai Khan University of International Relations and World Languages
4. Kazakh National Technical University ‘Kanys I. Satpaev’
5. Kazakh State Institute of Theartre and cinema “Zurgenov”
6. Kazakh State University of Agriculture
7. Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research
8. “L.N. Gumilev” Eurasian State University
9. S.Seifullin Kazakh Agro Technical University

57) قطر
گروه د(ضعيف)
1. جامعه قطر

58) کانادا
گروه الف (الف)
1. Dalhousie University
2. Laval University
3. Montréal School of Higher Commercial Studies (HEC Montréal)
4. McGill University
5. McMaster University
6. Queen’s University
7. Simon Fraser University
8. Université de Montreal
9. Universitié de Montreal Ecole Polytechnic
10. University of Alberta
11. University of British Columbia
12. University of Calgary
13. University of Guelph صرفاً در رشته های کشاورزی و دامپروری
14. University of Ottawa
15. University of Toronto
16. University of Victoria
17. University of Waterloo
گروه ب (خوب)
1. Carleton University
2. Concordia University
3. Ecole de Technologie Supérieure, University of Quebec
4.
1. Ryerson University
5. The University of Western Ontario
6. Université du Québec à Montréal
7. Université du Québec à Québec
8. University of Guelph
9. University of Manitoba
10. University of Saskatchewan
11. York University
12. University of New Brunswick
13. university of Regina
14. Memorial University of Newfoundland
15. National Institute Scientific Research, University of Quebec
16. University of Windsor
گروه ج (متوسط)
1. Acadia University
2. Augustana University College
3. Bishops University
4. Brandon University
5. Brock University
6. Cape Breton University (CBU)
7. Lakehead University
8. Laurentian University
9. Mount Allison University
10. Mount Saint Vincent University
11. National School of Public Administration, University of Quebec
12. Nipissing University
13. Nova Scotia Agricultural College
14. Universite Saint – Anne
15. Saint Paul University
16. Saint Marys University
17. St. Francis Xavier University
18. The Kings University College
19. The University of Lethbridge
20. The University of St. Jeromes College
21. The University of Winnipeg
22. Trent University
23. Trinity Western University
24. Universite de Moncton
25. University of Prince Edward Island
26. University of Quebec at Chicoutimi
27. University of Quebec at Hull
28. University of Quebec at Rimouski
29. University of Quebec at Trosi – Rivieres
30. University of Quebec, Abitibi – Temiscamingue
31. University of Sherbrooke
32. University of St. Michaels College
33. University of Sudbury
34. University of Trinity College
35. University College of Saint – Boniface
36. Wilfrid Laurier University

59) کرواسی
گروه ب (خوب)
1. The University of Zagreb

60) کره جنوبی
گروه الف (ممتاز)

1. KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology
2. Korea University
3. Pohang University of Science And Technology (POSTECH)
4. Seoul National University
5. Sungkyunkwan University
6. Yonsei University
گروه ب (خوب)
1. Chonbuk National University
2. Chonnam National University
3. Chung-Ang University
4. Chungnam National University
5. Ewha Womans University
6. Hankuk (Korea) University of Foreign Studies
7. Hanyang university
8. Inha University
9. Kyung Hee University
10. Kyungpook National University
11. Pusan National University
12. Sejong University
13. Sogang University
14. University of Seoul
15. University of Ulsan
16. University of Science and Technology (UST) – Daejeon
گروه ج (متوسط)
1. Ajou University
2. Catholic University of Korea
3. Cheju National University (CNU)
4. Gwangju Institute of Science & Technology (K-JIST)
5. Gyeongsang National University
6. Information & Communications University (ICU)
7. Kangwon National University
8. Konkuk University
9. Korea Maritime University Busan
10. Korea National University of Physical Education
11. Pukyong National University

61) کلمبیا
گروه ب (خوب)
1. Pontificia Universidad Javeriana
2. Universidad de Antioquia
3. Universidad de los Andes
4. Universidad Nacional de Colombia

62) کویت
گروه د(ضعيف)
1. جامعة‌ الكويت‌
2. الهيئه العامه للتعليم التطبيقي و التدريب

63) گرجستان
گروه د(ضعيف)
1. Apolon Kutateladze State Academy of Arts
2. IvaneJavakhishvili Tbilisi State University
3. SarajishviliTbilis State Conservatoire در رشته‌هاي مربوط به هنر موسيقي
4. Technical Uniuversity
5. Tbilisi Teaching University

64) لبنان
گروه الف (ممتاز)
1. American University of beirut (AUB)

گروه ب (خوب)
1. الجامعه البنانيه
2. الجامعه بيروت العربيه
3. جامعه قديس يوسف (لبنان)
4. الجامعه اللبنانیه
5. الجامعه القدیس یوسف
6. الجامعه الامام الاوزاعی
7. الجامعه الاسلامیه فی لبنان
گروه د(ضعيف)
1. الجامعة الاسلاميه في لبنان صرفاًرشته هاي علوم سياسي و مديريت
2. الجامعه الالبنانيه الدوليه Lebanes International University
3. جامعه الجنان (لبنان) jinan University
4. دانشگاه آمريکايي لبنان Lebanese American University

65) لوگزامبورگ
گروه ب (خوب)

1. Luxembourg University

66) لهستان
گروه ب (خوب)
1. Jagiellonian University
2. Warsaw University
3. University of Arts in Poznan (صرفاًمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
4. University of Silesia in Katowice
5. Nencki Institute of Experimental Biology of Polish Academy of Sciences
گروه ج (متوسط)
1. Academy of Sciences
2. Academy of Science & Technology – Krakow صرفاً تا مقطع کارشناسی
3. Adam Mickiewicz University, Poznan
4. Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica – AGH صرفاً تا مقطع کارشناسی
5. Fryderyk Chopin University of Music صرفاً در رشته های مربوط به موسیقی و هنر
6. Gdansk University of Technology مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد صرفاً در رشته های مهندسی عمران، معماری، الکترونیک، مخابرات، مکانیک، کشتی سازی؛ مقطع دکتری صرفاً در رشته های مهندسی عمران، مکانیک، مخابرات و الکترونیک
7. Higher School of Commerce & Law, Lazarski صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته های اقتصاد، بازاریابی، تجارت، مدیریت، بیمه، حقوق
8. Lodz Polytechnic University صرفاً رشته های مهندسی مکانیک، برق، نساجی و شیمی
9. Lodz University صرفاً رشته های ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی
10. Polytechnic University – Rzeszow صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
11. Polytechnic University Tadeusz Kosciusko Krakow صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
12. Polytechnic University, Warsaw
13. Polytechnic University, Wroclaw صرفاً رشته های فنی و مهندسی
14. Poznan University of Technology صرفاً رشته های فنی و مهندسی
15. Stanislaw Moniuszko Academy of Music
16. University of Information Technology & Management , Rzeszow صرفا مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد در رشته های تکنلوژی اطلاعات ومدیریت
17. Warsaw University of Life Sciences
18. Wroclaw University
19. Wroclaw University of Environmental & Life Sciences صرفاً رشته های کشاورزی، دامپزشکی، علوم طبیعی و محیط زیست

67) لیتوانی
گروه ج (متوسط)
1. Vilnius University
2. Klaipeda University
3. Vilnius Gediminas Technical University
4. Vytautas Magnus University

68) مالزی
مدارک صادره مقطع کارشناسی ارشد پژوهشی (Master by Research) قابل بررسی و ارزشیابی نمی باشد.
گروه الف (ممتاز)
1. Malaya university
فقط دانشکده های اصلی دانشگاه مالایا مورد تایید است. سایر کالج ها، دانشگاه های وابسته یا مشترک همچون ای.یو.ام.ولز (IUMW) مورد تایید نیست.
2. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
به استثناي دانشكده آموزش (Faculty of Education) ودانشكده اقتصاد و مديريت (Faculty of Economics and Management )
3. Universiti Putra Malaysia (UPM )
به استثناي (Faculty of Human Ecology)
گروه ب (خوب)
1. Universiti Sains Malaysia (USM)
2. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
3. Universiti Teknologi Petronas (UTP) صرفاً در رشته هاي مهندسي نفت و مهندسي شيمي
گروه ج (متوسط)
1. Monash University در مقطع کارشناسی در تمامی رشته ها و در مقطع کارشناسی ارشد صرفاً در رشته های International Business, Communication and Media Studies, MBA
2. Nottingham شعبه دانشگاه ناتينگهام انگلستان در مالزي
3. Taylor’s University صرفاً در مقاطع كارشناسي وكارشناسي ارشد در رشته هاي توريسم وهتلداري
4. Universiti Telekom Malaysia (MMU) در مفاطع کارشناسی وکارشناسی ارشدصرفاً در رشته های Multimedia, IT,Computer Science,Computing Science
5. Universiti Tenaga Nasional (Uniten) در مقاطع كارشناسي و کارشناسی ارشد صرفاً در رشته هاي Mechanical Engineering, Electrical Engineering

69) مجارستان
گروه ب (خوب)
1. Budapest University of Technology and Economics
2. Corvinus University of Budapest
3. EotvosLorand University
4. Godollo University of Agricultural Sciences
5. Semmelweis University صرفاً رشته هاي تربيت بدني و علوم ورزشي
6. Szent Istvan University
7. University of Pannonia
8. University of Debrecen
9. University of Horticulture and Food Industry
10. University of Miskolc
11. University of Szeged
12. Franz Liszt Academy of Music Budapest

70) مصر
گروه ب (خوب)
1. الازهر
2. الاسکندريه
3. الجامعه الامريکيه في قاهره
4. جامعه القاهره
5. عين شمس
گروه د(ضعيف)
1. جامعة ‌حلوان‌
2. جامعة‌ الزقازق
3. جامعة‌ الطنطا
4. جامعة‌ المنصورة‌
5. جامعة‌ القناة ‌سوئز
6. جامعة‌ المنوفية‌
7. جامعة مينيا‌

71) مقدونیه
گروه ج(متوسط)
1. South East European University (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته زبان و فرهنگ آلبانی)

72) مکزیک
گروه الف (الف)
1. Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM)
2. Instituto technologic de studios superiors de Monterry(ITESM)

گروه ب (خوب)
1. Universidad de Guadalajara
2. Universidad Iberoamericana
3. Instituto technologic autonoma de Mexico (ITAM)
4. Instituto politecnico nacional (I.P.N.)
5. Universidad autonoma del estado de Mexico
6. Universidad autonoma metropolitana (UAM)

گروه ج (متوسط)
1. Benemerita Universidad autonoma de Peubla
2. Universidad Anahuac
3. Universidad autonoma de Nuevo leon(UANL)
4. Universidad de las Americas puebla(UDLAP)
5. Centro de investigacion de studios avansedos de I.P.N
6. Universidad autonoma de Baja California
7. Universidad michoacacna de sna Nicolas de hidalgo
8. Universidad Veracruz

73) نروژ
گروه الف (ممتاز)
1. Norwegian University of Life Sciences
2. The Norwegian University of Science & Technology (NTNU)
3. The University of Agder
4. The University of Bergen
5. The University of Oslo
6. The University of Stavanger
7. The University of Tromsø
گروه ب (خوب)
1. University of Nordland
2. University College of Southeast Norway (.تشکیل شده است Buskerud and Vestfold University College و Telemark University College از ادغام دو دانشگاه)
3. The Oslo School Architecture and Design
4. BI Handelshoyskolen
5. Model university College-Academic Science in Logistics
6. Norwegian School of Economics and Business administration (NHH)
7. Norwegian School of Sport Sciences (NIH)
8. Norges musikkhogskola
9. Det teologiske Menighetsfakultet (Theology)
10. GUC-Hogskolen I Gjovik
11. Hedmark University College
12. Narvik University College
13. Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
14. KHiB-Kunsthogskolen I Bergen
15. Fine Art in Oslo
گروه ج (متوسط)
1. Harstad University College
2. Lillehammer University College
3. Hogskolen I Nesna
4. Nord-Trøndelag University College
5. Sogn og Fjordane University College
6. Hogskolen Stord/Haugesund
7. Sor-Trondelag University College
8. Volda University College
9. Østfold University College
10. Aalesund University College
11. Sami College(Sami allskuvla)
گروه د(ضعيف)
1. Campus Kristiania School, Oslo
2. Diakonhjemmet University College, Oslo
3. Queen Maud University College, Trondheim
4. Norwegian School of Information Technology (NITH), Oslo
5. NLA University College, Bergen
6. Archive Academy, Oslo
7. Hogskulen for agriculture and rural development, KLepp
8. Norwegian children’s Institute, Oslo
9. Rudolf Steiner University College, Oslo
10. Scandinavian School of Management, Stavanger
11. Penmanship Academy in Hordaland, Bergen
12. Westerdals School of Communication, Oslo

74) ونزوئلا
گروه ب (خوب)

1. Universidad Central de Venezuela (UCV) صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
گروه د(ضعيف)

1. Universidad Alejandro de Humboldt (UNIHUMBOLDT)
2. Universidad Arturo Michelena (UAM)
3. Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
4. Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)
5. Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
6. Universidad Católica Santa Rosa (SANTAROSA)
7. Universidad CatólicaCecilio Acosta (UNICA)
8. Universidad Católicadel Táchira (UCAT)
9. Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA)
10. Universidad de Carabobo (UC)
11. Universidad de Los Andes (ULA)
12. Universidad de Los Llanos CentralesRómulo Gallegos
13. Universidad de Los Llanos OccidentalesEzequiel Zamora (UNELLEZ)
14. Universidad de Margarita (UNIMAR)
15. Universidad de Oriente (UDO)
16. Universidad del Zulia (LUZ)
17. Universidad Dr. José Gregorio Hernández
18. Universidad Dr. Rafael BellosChacín (URBE)
19. Universidad Fermín Toro (UFT)
20. Universidad Francisco de Miranda (UFM)
21. Universidad José Antonio Páez (UJAP)
22. Universidad José María Vargas (UJMV)
23. Universidad Marítimadel Caribe (UMC)
24. Universidad Metropolitana (UNIMET)
25. Universidad Monteávila (UMA)
26. Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)
27. Universidad Nacional Experimental de Yaracuy (UNEY)
28. Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)
29. Universidad NacionalAbierta (UNA)
30. Universidad Nororiental Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA)
31. Universidad Nueva Esparta (UNE)
32. Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)
33. Universidad Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO)
34. Universidad Rafael MaríaBaralt (UNERMB)
35. Universidad Rafael Urdaneta (URU)
36. Universidad Santa María USM
37. Universidad Simón Bolívar (USB)
38. Universidad Simón Rodríguez (UNESR)
39. Universidad Sur delLagoJesùsMaríaSemprum (UNESUR)
40. Universidad Tecnológicadel Centro (UNITEC)
41. Universidad Valle delMomboy (UVM)
42. Universidad Yacambú (YACAMBU)

75) هلند
گروه الف (ممتاز)
1. University of Amsterdam (Universiteit Van Amsterdam)
2. Leiden university (دوره‌های کارشناسی‌ارشد یک ساله این دانشگاه در رشته‌های غیر مهندسی قابل بررسی و ارزشیابی می‌باشد)
3. Utrecht university
4. Erasmus University Roterdam
5. Delft university of Technology
6. University of Groningen
7. Maastricht university (universiteit Maastricht)
8. Radbound University of Nijmegen
9. Wageningen University
10. Eindhoven university of Technology
11. Vrije Universiteit Amsterdam (Free university Amsterdam)
12. University of Twente
13. Tilburg university

گروه ب (خوب)
1. Institute of Social Studies (ISS)
2. Open University of Netherlands
3. International Agricultural Centre (Wageningen International, Formerly IAC)
4. Institute for Housing and Urban Development Studies (HIS)
5. Institute for Plant, Animal and Technology (PTC+)
6. International Maritime Transport Academy (STC)
7. International Institute for Geo- information Science and Erth Observation (ITC)
8. Royal Tropical Institute (KIT)
9. Larenstein University of Professional Education
10. Maastricht School of Management (MSM)
11. Radio Nederland Training Center (RNTC)
12. Institute for Water Education (UNESCO- IHE)

گروه ج (متوسط)
1. Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht
2. Theologische Faculteit Tilburg
3. Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken
4. Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken
5. Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned.
6. Transnationale Universiteit Limburg
7. Nyenrode Business Universiteit
8. University for Humanistics
9. Universiteit Nimbas Graduate School of Management
10. TIAS Business School

گروه د(ضعيف)
1. Amsterdam School of the Arts, University of Professional Education
2. ArtEZ Institute for the Arts, University of Professional Education
3. AVANS University of Professional Education
4. CHN University of Professional Education
5. Codarts, University of Professional Arts Education
6. De Kempel, University of Professional Education, Teacher Training College
7. Design Academy Eindhoven, University of Professional Education
8. Drenthe University of Applied Sciences, University of Professional Education
9. Driestar Christian University of Professional Education
10. Dronten, University of Professional Education, Agricultural
11. Ede Christian University of Applied Sciences, University of Professional Education
12. Fontys Pedagogic Technical University of Professional Education
13. Fontys University of Applied Sciences
14. Gerrit Rietveld Academie, University of Professional Education
15. HAN University of Applied Sciences, University of Professional Education
16. Hanze University of Applied Sciences Groningen, University of Professional Education
17. HAS Den Bosch University of Professional Education
18. Helicon University of Professional Education
19. HES Amsterdam School of Economics & Business, University of Professional Education
20. Hogeschool Domstad, of University of Professional Education, Teacher Training
21. Hogeschool De Horst, University of Professional Education
22. Hogeschool Edith Stein OCT, University of Professional Education, Teacher Training
23. Hogeschool Leiden, University of Professional Education
24. HOgeschool Van Amsterdam, University of Proffessional Education
25. Hogeschool van Utrecht, University of Professional Education
26. Hogeschool Zeeland, University of Applied Sciences, University of Professional Education
27. Hogeschool The Hague International Institute for Hospitality Management
28. INHOLLAND University of Applied Sciences, University of Professional Education
29. IPABO Amsterdam, University of Professional Education, Teacher Training
30. Iselinge, University of Professional Education, Teacher Training
31. Marnix Academie, University of Professional Education, Teacher Training
32. NHL University of Applied Sciences, University of Professional Education
33. NHTV Breda University of Applied Sciences, University of Professional Education
34. Reformed University of Professional Education Zwolle
35. Roman Catholic Primary Teacher Training College Zwolle, University of Professional Education
36. Rotterdam University of Professional Education
37. Royal Academy of Art, University of Professional Education
38. Saxion University of Applied Sciences, University of Professional Education
39. STOAS, University of Professional Education, Teachre Training
40. The Hague University of Applied Sciences, University of Professional Education
41. Utrecht School of The Arts, University of Professional Education
42. Van Hall Institute/ Larenstein, University of Professional Education
43. Windesheim University of Professional Education
44. Zuyd University of Professional Education
مدارک صادره از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی- دانشگاههای علوم کاربردی غیردولتی و سایر مراکز آموزش عالی هلند در فهرست زیر صرفا در مقطع کارشناسی و پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون ) قابل بررسی و ارزشیابی هستند.
1. HANIO, HAN Individueel Onderwijs
2. Hogeschool Thorbecke
3. Instituut Brouwer
4. Stichting Hoger Onderwijs NOVI
5. Azusa Theologische Hochschool (in Ducth)
6. St Amsterdamse Balletacademie
7. The New School for Information Services
8. Stichting Hoger Onderwijs voor Bedrijfskundige Informatiekunde
9. Stichting opleidingen Hoder Ondewijs voor Tolken en Vertalers
10. Markus Verbeek Opleidingen Stichting Hoger Onderwijs
11. Hogschool GEO
12. PBNA- HBO
13. HBO Nederland
14. Hogschool Dirksen B.V.
15. Nationale Luchtvaart School
16. Knowledge Services (IBBB)
17. European University for Professional Education
18. Hogeschool Schoevers
19. Academie voor Eurythmie
20. InterCollege Business School
21. Dutch Delta University of Professional Education
22. Hogeschool Hanzesteden
23. Hogeschool Wittenborg
24. Hogeschool DOC
25. TMO, Hogeschool voor Modemanagement
26. Stichting ABC Hogeschool Dordrecht en Omstreken
27. IVA Driebergen
28. De Stichste Hogeschool
29. Theologische HS vanwege de Gereformeerde Bond ‘Johannes Calvijn’
30. Stichting Post- Hoger Onderwijs Eindhoven
31. Hogeschool Notenboom
32. Fontys Bedrijfshogeschool
33. Hogesholen Oost Nederland
34. Hogeschool Gorinchem IDE bv
35. Christelijke leergangen op reformatorische grondslag de Driestar
36. Hogeschool voor Pedagogische en Sociaal- Agogische Onerwijs Groningen
37. Hogeshool TIO
38. Stichting Hogeschool Rens & Rens
39. Hogeschool ISBW B.V.
40. Stichting NTI Hogeschool
41. Stichting LOI Hoger Onderwijs
42. Bourdon Hogeshool voor Muziek
43. NEA Transport Hogeschool
44. Hogeschool Praehep
45. Eurocollege Hogeschool
46. KBK Hogeschool B.V.
47. Hogeschool Thorn Kreato Muziekacademie
48. Instituut voor psychosynthese
49. Stichting Stichtse Opleiding Middelbare Akten (SOMA)
50. ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen
51. Stichting NBI Hogeschool voor theologie
52. Evangelische Theologische Hogeschool
53. Stichting management opl. Gezondheidszorg Zeeland te Vlissingen
54. Stichting Hogeschool West- Nederland voor Vertaler en Tolk
55. Stichting Esperanto bij het Onderwijs
56. Hogesholen Management Documentaire Informatievoorziening (HMDI)
57. De Wittenberg; Chr. Hogeschool en toerustingscentrum
58. De Vrije Muziek- Akademie
59. Stichting Windesheim
60. Hogeshool Schumann Akademie BV
61. Stichting Reformatoresche Leergangen
62. Business School Nederland (BSN)
63. Hogeschool van Utrecht, Theo Thijssen Academi
64. Pro Education B.V. van de Hogeschool van Amsterdam
65. Roosevelt Academy
66. Schouten en Nelissen
67. Stichting Wetenschappelijke opleidingen Twente
68. Transfergroep Rotteradm

76) هندوستان
گروه الف (ممتاز)
*جهت ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي كشور هندوستان تحصيلات صرفاً در خود دانشگاه ها (Campus) انجام شود و نه در كالج ها و انستيتوهاي وابسته.
1. Indian Institute of Management (کلکلته، چناي، بمبئي، دهلي، احمد آباد)
2. Indian Institute of Technology (کلکلته، چناي، بمبئي، دهلي، کانپور، رورکي، بنارس، کارگپور)
3. Indian Statistical Institute (کلکته، دهلي)
4. Central Food Technical Research Institutes (CFTRI)
5. Indian Agriculture Research Institute (Delhi)
6. Indian Institute of Science (Bangalore)
7. Institute & University under ICAR/CSIR (In different Indian Cities)
8. T.I.F.R (Tata Institute of Fundamental Research) بمبئي
9. All National Institutes (All Institutes of National Importance) (In different Indian Cities)
گروه ب (خوب)
*جهت ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي كشور هندوستان تحصيلات صرفاً در خود دانشگاه ها (Campus) انجام شود و نه در كالج ها و انستيتوهاي وابسته.
1. Aligarh Muslim University (Aligarh (U.P))
2. All India Institute of Speech & Hearing (Mysore)
3. Banaras Hindu University
4. Bangalore University
5. Bharati Vidyapeeth University (Pune)
6. Birla Institute of Technology & Science Pillani (Rajasthan)
7. Cochin University of Science& Technology (Kerala)
8. Deccan College of Postgraduate and Research Institute (pune)
9. Dehradun Institute of Technology (Dehradun (H.p))
10. Delhi Technological University ( Formerly Delhi College of Engineering) (New Delhi)
11. Gokhale Institute of Politics & Economics (Pune)
12. Indian School of Mines (Dhanbad (Jharkhand))
13. Jamia Hamdard (New Delhi)
14. Jamia Milia Islamia (New Delhi)
15. Jawaharlal Nehru University (New Delhi)
16. Jawaharlal Nehru Technological University (Hyderabad)
17. Kakatiya University (Warangal ((A.P)) Biotechnology صرفا در رشته
18. Mangalore University
19. Manipal University
20. Manav Rachna University (Faridabad (Delhi)) Biotechnology and Mass Comunication صرفاًدر رشته هاي
21. Osmania University
22. Panjab University (Chandigarh)
23. Postgraduate institute of Medical Education & Research (Chandigarh)
24. Punjab Technical University
25. School of Planning & Architecture – Delhi (New Delhi)
26. Tata Institute of Social Sciences (Mumbai)
27. University of Calcutta
28. University of Delhi (New Delhi)
29. University of Hyderabad
30. University of Kerala
31. University of Lucknow (Lucknow (UP))
32. University of Madras
33. University of Mumbai
34. University of Mysore
35. University of Petroleum& Energy Studies (Dehradun (H.P))
36. University of Pune
37. University of Rajasthan
گروه ج (متوسط)
*جهت ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي كشور هندوستان تحصيلات صرفاً در خود دانشگاه ها (Campus) انجام شود و نه در كالج ها و انستيتوهاي وابسته.
دانشگاه هاي ذيل صرفاً در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد
1. Amity University (Noida (Delhi))
2. Anna University
3. Barkatullah Vishywavidyalaya (Bhopal)
4. Center for Environmental Planning and Technology University (Ahmedabad)
5. Dr. Bhim Rao Ambedkar University (Agra)
6. Gujarat University (Ahmedabad)
7. Jammu University (Jammu)
8. Karnataka University (Dharwad)
9. Symbiosis International University (Pune)

77) هنگ کنگ
گروه الف (ممتاز)
1. City University of Hong Kong
2. The Hong Kong Polytechnic University
3. The Hong Kong University of Science and Tech
4. The Chinese University of Hong Kong
5. The University of Hong Kong
گروه ب (خوب)
1. Hong Kong Baptist University

78) یمن
گروه ب (خوب)
1. الجامعه صنعا

79) یونان
گروه ب (خوب)
يونان
1. Aristotle University of Thessaloniki
2. National and Kapodistrian University of Athens
3. University of Crete
4. University of Patras
گروه ج (متوسط)
1. National Technical University of Athens
گروه د(ضعيف)
1. Agriculture University of Athens
2. Athen School of Fine Arts
3. Athens University of Economics and Business
4. Demokritos University of Thrace
5. Harokopio University
6. Ionian University
7. Panteion University of Political and Social Sciences
8. T.E.I of Epirus
9. T.E.I. of chalikida
10. T.E.I. of Karalas
11. T.E.I. of Larissa
12. T.E.I. of Western Macedonia
13. T.E.I.ofSerres
14. Technical Education Institute of Athens
15. Technical University of Crete
16. University of Aegean
17. University of Central Greece
18. University of Ionnina
19. University of Macedonia – Economics and Social Science
20. University of Peloponnesus
21. University of Piraeus
22. University of Thessaly

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *