خدمات دیگر

آماده سازی رزومه تحصیلی و کاری

به جرات می توان گفت که رزومه هر شخص به عنوان نماینده وی برای معرفی اولیه جهت پذیرش تحصیلی و یا یک موقعیت شغلی می باشد. بنابراین هر چه افراد رزومه حرفه ای تر و بهتر ارائه نمایند، در واقع شانس خود را برای پذیرفته شدن افزایش داده اند. مشاوران شما در موسسه آبی آماده اند تا رزومه شما را با جدیدترین شیوه های روز اروپا آماده سازی نمایند.

نوشتن انگیزه نامه (Motivation Letter)

بعد از پذیرش رزومه شما، مهمترین و شاید بتوان گفت تنها عاملی که موجب پذیرش شما می گردد، داشتن یک انگیزه نامه جذاب و اغوا کننده می باشد. به عبارت دیگر در انگیزه نامه به شرح مختصری از سوابق خود و همچنین به دلایل انتخاب رشته تحصیلی، دانشگاه و یا شغل مورد نظر می پردازید. با توجه به تعداد بالای متقاضیان از سراسر دنیا می توان گفت که پذیرش به شدت رقابتی گشته است. مشاوران موسسه حقوقی آبی با داشتن سوابق بالا در دانشگاه ها و شرکت های اروپایی آمادگی دارند تا  انگیزه نامه تحصیلی و شغلی شما را به 3 زبان انگلیسی، فرانسه و آلمانی آماده نمایند. بدیهی است با وجود کارشناسان خود در موسسه آبی، شانس قبولی شما 100 درصد می باشد.

ترجمه و آماده سازی مدارک

موسسه حقوقی آبی کلیه ترجمه مدارک و آماده سازی نامه های شما را برایتان انجام می دهد. شما می توانید با سپردن مدارک خود به ما فقط منتظر دریافت جواب پذیرش و وقت سفارت باشید و دنبال هیچ کار دیگری نروید.

google-site-verification=Q9LIqY9gQi5BaZgycsK-eAh2DltVQCkXgXAbOKbz6Sg