تاسمانی

تاسمانی

جمعیت

جمعيت بومي تاسماني از ايالت‌هاي ديگر استراليا بيشتر است و عموما تابعيت بريتانيايي دارند. تاسماني مهاجر کمتري دريافت ميکند. تا سال 2012 تاسماني در صدر نرخ باروري در استراليا بود و اکنون در مقام دوم است. تاسماني به 29 منطقه يا بخش تقسيم شده است. شوراهاي محلي مسئول برنامه ريزي شهري، زيرساخت جاده‌ها و مديريت زباله هستند. درآمد شوراها عمدتا از ماليات بر املاک و کمک‌هاي مالي دولت تامين مي‌شود.

جغرافيا و آب و هوا
اين جزيره توسط اقيانوس هند و اقيانوس آرام احاطه شده و توسط تنگه باس از سرزمين اصلي استراليا جدا شده است. تاسماني ايالتي کوهستاني است و در مطالعات زمين شناسي آتشفشاني غير فعال بوده است. ميدلندز واقع در شرق مرکزي، عمدتا براي کشاورزي استفاده مي‌شود؛ اگر چه فعاليت کشاورزي در سراسر ايالت پراکنده شده است. چندين رودخانه به پايتخت تاسماني، هوبارت مي‌رسد که روي بعضي از آنها سد کشيده شده و توليد برق مي‌کند.
تاسماني داراي آب و هواي معتدل سرد با چهار فصل مجزا است. تابستان از دسامبر تا فوريه به طول مي‌انجامد و ماههاي زمستاني بين ژوئن و آگوست هستند. سواحل شمالي بسيار خشک تر از سمت غرب است. سواحل شرق مرطوب تر از ميدلندز است. با وجود برخي از يخبندانهاي تاريخي در تاسماني، خاک تاسماني بارورتر از باقي استراليا نيست و در بعضي از نقاط مانند تنگه باس و سواحل شرق و غرب، خاک تاسماني نابارور است. بنابراين قسمتهاي زيادي از اين سرزمين براي کشاورزي استفاده نمي‌شود. تاسماني را به عنوان جزيره سيب مي‌شناسند زيرا يکي از توليد کنندگان سيب در جهان بود.

اقتصاد و حمل و نقل
سابق بر اين صنايع اصلي تاسماني شامل استخراج مس، روي، قلع و آهن بود، همچنين کشاورزي و جنگلداري و گردشگري. تا سال 2010 که محصولات جديد مانند شراب، زعفران، گيلاس نيز اضافه شد. قيمت مسکن در اوايل 2000 رونق زيادي نداشت اما در نهايت به رونق چشمگيري دست يافت که باعث مهاجرت يا جا به جايي بين ايالتي شد. کمبود مسکن براي بسياري از افراد کم درآمد تاسماني باعث مشکلات شده است. 34 درصد در تاسماني نياز به پرداختهاي رفاهي دارند.
حمل و نقل هوايي اصلي در تاسماني، شامل خطوط جت استار و ويرجين استراليا هستند. تاسماني و به طور خاص، هوبارت به عنوان رابط اصلي استراليا با قطب جنوب است.
بزرگراه‌ها و خدمات اتوبوسراني بين مراکز شهري نيز در تاسماني موجود است. خدمات قطار مسافري منظم در سال 1997 متوقف شد اما قطارهاي توريستي براي مناطق خاص وجود دارند.
بندر هوبارت دومين بندر طبيعي در جهان است که مقدار قابل توجهي از حمل و نقل‌هاي تجاري و تفريحي در آن صورت مي‌گيرد.

دولت مشترک المنافع استراليا پس از پيدايش کانبرا درژانويه 1901 تشکيل شد. در اين زمان کشور جديد استراليا که متشکل از 6 ايالت بود نياز به يک پايتخت ملي داشت تا آن را به عنوان مقر اصلي دولت خود معرفي نمايد.

براساس بند 125 قانون اساسي استراليا مقر اصلي دولت بايد در قلمروي مشترک المنافع قرار داشته باشد و وسعت آن کمتر از 100 مايل مربع ( 258 کيلومتر مربع ) نباشد، و همچنين بايد در ايالت نيوساوت ولز قرار داشته و فاصله آن با سيدني کمتر از 100 مايل (160 کيلومتر ) نباشد.

از آنجايي که رقابت زيادي بر سر محل استقرار دولت بين دو ايالت قدرتمند نيوساوت ولز و ويکتوريا وجود داشت ، دولت فدرال نمي توانست در هيچ يک از شهرهاي سيدني يا ويکتوريا واقع شود. بنابراين يکي از کارهاي اصلي و اوليه پارلمان جديد مشترک المنافع ، که به طور موقت در ملبورن مستقر شده بود ، تصميم گيري درباره محل استقرار دولت بود. پس از بررسي هاي بسيار درباره گزينه هاي موجود ، کميته پارلماني در نهايت محوطه مدرن کانبرا را در سال 1908 به عنوان محل استقرار دولت انتخاب کرد.

کانبرا فقط پايتخت ملي استراليا نيست، بلکه اين ايالت به عنوان پايتخت استرالياشهر/ ايالتي با بيش از 300 هزار شهروند و داراي يک دولت مستقل است.