آکادمی بین المللی تابستانی

برنامه فشرد 4 هفته ای می باشدکه در پردیس پاریس مدرسه اقتصاد و مدیریت فرانسه به ارائه درک و شناخت اصول تجارت و مدیریت در مقیاس جهانی می پردازد. این برنامه به فراگیری توانایی ها و مهارت های مهم در زمینه تجارت و مدیریت می پردازد. واحد های بین رشته ای در این برنامه به آموزش مباحث مختلفی به شرح زیر می پردازند.

واحد درسی

تعداد ساعت

شناخت اصول اروپایی

16

ارتباطات بین فرهنگی

8

مدیریت موفق

20

فرهنگ و هنر بازاریابی

16

مهارت های توسعه تجارت

16

اخلاق تجارت

16

تصمیم گیری و مذاکرات

16

تجارت مد و فشن

16

ابزارهای ارتباطی

16

ساخت مدل موفق تجاری

16

ابزارهای مدیریت موثر

16

بازاریابی ضربه ای

16

مدیریت در بازار جهانی

20

فرهنگ و هنر مدرن فرانسه

16

زبان فرانسه

دانشجویان در طول این دوره با زبان فرانسه نیز آشنا می گردند

30

مدارک مورد نیاز برای پذیرش این دوره

هزینه های دوره به صورت زیر می باشد:

مورد هزینه

هزینه (یورو)

76 ساعت کلاس مربوط به دوره

1200

زبان فرانسه

540

اقامتگاه (شامل محل اقامت و هزینه های حمل و نقل)

1250

هزینه ثبت نام

200

جمع

3190